Trang chủTin tứcBản tin trườngKế hoạch và Nội quy Hội trại Khát vọng Nguyễn Bỉnh Khiêm

Kế hoạch và Nội quy Hội trại Khát vọng Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • PDF.InEmail

backgroud1

 A. MỤC ĐÍCH
- Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931  – 26/3/2018)
- Nhằm tuyên truyền giáo dục cho học sinh về vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, học sinh tiếp tục rèn luyện, cống hiến và xác định trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã  hội chủ nghĩa;
- Tạo điều kiện cho học sinh có sân chơi lành mạnh, vui khỏe, giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau;
- Giúp cho học sinh môi trường hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, nhằm tạo cho tập thể và cá nhân biết xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động, đảm bảo đúng yêu cầu của nhà trường đề ra, với chủ đề: "KHÁT VỌNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM"

B. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC
I. Trưởng ban
Thầy Phan Văn Chương: Quyền Hiệu trưởng – Trại trưởng; chịu trách nhiệm chung.

II. Phó ban
+ Thầy Phạm Hữu Hùng – Phó Bí thư Đảng bộ: Phụ trách chung phần nội dung
+ Cô Phạm Thị Huyền – Phó hiệu trưởng - Phụ trách các nội dung sinh hoạt trại, nội dung thi.
+ Thầy Đinh Gia Thiện - Phụ trách ngoại giao, tiếp đón đại biểu, khách mời.
+ Thầy Phan Văn Lĩnh – Chủ tịch Công đoàn: Phụ trách chung hậu cần, ban vận động.
+ Thầy Châu Văn Thọ ¬- BT Đoàn trường; Trại phó - Phụ trách chung cơ sở vật chất, lửa trại.

III. Các ủy viên
+ Thầy Nguyễn Xuân Tùng - PBT – Phụ trách trò chơi lớn, hội thi múa hát tập thể.
+ Thầy Nguyễn Văn Quang - CTLHTN - Phụ trách đội cờ đỏ, điểm thi đua
+ Thầy Nguyễn Thành Khoa – Tổ trưởng tổ Sử, Địa - Phụ trách điểm thi đua, kỷ luật , vệ sinh đất trại;
+ Thầy Trương Văn Quang -  Tổ trưởng Tổ Văn - Phụ trách nôi dung thi viết thư pháp.
+ Thầy Nguyễn Ngọc Ân – Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ - Phụ trách nội dung tiếp đón đại biểu và cựu học sinh.
+ Thầy  Giáp văn Thức, Thầy Hồ Ngọc Quốc – Tổ trưởng - Phụ trách nội dung trò chơi lớn;
+ Thầy Võ Quốc Châu– Tổ trưởng tổ Thể dục - Phụ trách các trò chơi nhỏ.
+ Thầy Nguyễn Xuân Tùng – Phó bí thư Đoàn trường - Phụ trách chấm điểm cổng lều trại
+ Cô Huỳnh Thị Hiền – Tổ trưởng tổ Sinh - Phụ trách chấm điểm phần thi ẩm thực;
+ Thầy Nguyễn Văn Như – Tổ trưởng tổ Tin - Phụ trách nhập điểm cộng điểm thi đua.
+ Cô Nguyễn Thị Thảo Hiếu - Phụ trách tài chính, chi tiêu.
+ Anh Võ Hùng Phi – Tổ trưởng tổ Văn phòng - Phụ trách công tác hậu cần

IV. Các tiểu ban
1. Ban thi đua, kỷ luật
Trưởng ban: Thầy Nguyễn Thành Khoa – Tổ trưởng Phụ trách điểm thi đua kỹ luật.
Các thành viên:
+ Thầy Nguyễn Văn Quang
+ Thầy Nguyễn Thanh Liêm
+ Thầy Lê Đình Nhật
+ Thầy Trần Văn Mười,
+ Cô Phạm Thị Thanh Tâm
+ Cô Nguyễn Thị Thùy Dương
2. Ban trò chơi nhỏ
Trưởng ban: Thầy Võ Quốc Châu– Tổ trưởng tổ Thể dục.
Các thành viên:
+ Thầy Phan Hữu Kha
+ Thầy Huỳnh Đức Tỉnh
+ Thầy Nguyễn Viết Minh
+ Thầy Nguyễn Văn Quang
+ Thầy Nguyễn Văn Kỳ
+ Thầy Trần Minh Thắng
+ Thầy Phan Văn Lĩnh
+ Thầy Nguyễn Phước Hào
+ Thầy Văn Phú Quốc
+ Thầy Trương Ngọc Điểu
+ Thầy Võ Quốc Á
+ Thầy Võ Tiến
+ Thầy Nguyễn Thanh Thiên
3. Ban trò chơi lớn
Thầy Giáp Văn Thức - Trưởng ban
Thầy Võ Quốc Châu, Thầy Châu Văn Thọ, Thầy Nguyễn Xuân Tùng, Thầy Nguyễn Văn Quang, Thầy Huỳnh Đức Tỉnh, Thầy Văn Phú Quốc, Anh Nguyễn Hữu Tài, Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Cô Phạm Thị Thanh Tâm, Cô Trịnh Thị Hồng Linh
4. Ban lều trại
+ Trưởng ban: Thầy Nguyễn Xuân Tùng
+ Các thành viên:
+ Thầy Trương Văn Quang
+ Cô Lê Thị Thương
+ Thầy Trần Minh Thắng
+ Thầy Bùi Thanh Sơn
5. Ban phụ trách ánh sáng, âm thanh, đất trại
+ Trưởng ban:Thầy Nguyễn Văn Quang
+ Các thành viên
+ Anh Nguyễn Văn Chương
+ Trần Công Biểu
+ Nhạc công
+ Thợ điện
6. Ban chấm điểm nữ công gia chánh, thi ẩm thực
Trưởng ban: Cô Huỳnh Thị Hiền – Tổ trưởng tổ Sinh
Các thành viên:
+ Cô Nguyễn Thị Thúy Trâm
+ Cô Nguyễn Thị Trúc Đào
+ Cô Phạm Thị Ái Vân
+ Cô Lê Thị Thương
+ Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung (Hóa)
+ Cô Trần Thị Thanh Tùng
+ Cô Nguyễn Thị Diêu
+ Cô Nguyễn thị Mỹ Dung (Lý)
+ Thầy Lê Viết Hà
+ Thầy Võ Quốc Châu
7. Ban nhật ký hội trại
 +  Cô Ngô Thị Minh Thủy - Trưởng ban
Các thành viên:
+ Thầy Nguyễn Tấn Ái
+ Cô Nguyễn Thị Thu Thủy
+ Cô Trịnh Thị Hồng Linh
8. Ban văn nghệ, múa hát tập thể, nhảy sạp
Trưởng ban: Thầy Nguyễn Xuân Tùng
Các thành viên:
+ Cô Nguyễn Thị Trúc Đào
+ Cô Lê Thị Thương
+ Anh Nguyễn Hữu Tài phụ trách máy tính mở nhạc thi
9. Ban hậu cần
- Trưởng ban: Anh Võ Hùng Phi
- Các Thành viên: Tổ Văn phòng
10. Trại trưởng các trại
Trưởng ban: GVCN các lớp, Trại phó- lớp trưởng các lớp
11. Ban lửa trại
Thầy Bùi Thanh Sơn, Thầy Trân Minh Thắng,
12. Ban trang trí sân khấu, dựng lều trung ương
Trưởng ban: Thầy Ôn Quang Hùng - Bí thư chi đoàn giáo viên
Phó ban Thầy Nguyễn Văn Quang
Các thầy cô trong chi đoàn giáo viên
13. Tuyền truyền, quảng bá trên website trường
BCH đoàn trường, Anh Võ Hùng Phi (kỹ thuật)
14. Ban quản trại
Trưởng ban: Thầy Phan Văn Chương
Các thành viên: Thầy Châu Văn Thọ, Thầy Nguyễn Xuân Tùng, Thầy Nguyễn Văn Quang
15. Y tế: Cô Nguyễn Thị Thảo Hiếu
16. Bảo vệ: Anh Nguyễn Văn Chương, Anh Trần Công Biểu, Nguyễn Văn Tập lực lượng Công an, dân phòng.
17. Vệ sinh các khu vực nhà trường và phòng học
Cô Phạm Thị Phương Tùng, Cô Loan, công ty vệ sinh và toàn thể học sinh(GVCN phụ trách)

V. PHÂN CÔNG KẾ HOẠCH, THỜI GIAN CỤ THỂ
Chiều thứ hai (5/02/2018) họp liên tịch phân công các trưởng tiểu ban xây dựng kế hoạch trại.
Chiều thứ năm (8/02/1018) tập huấn muá hát tập thể kỹ năng trại, trò chơi lớn (BCH đoàn trường)
Chiều thứ sáu (9/02/2018) tập huấn kỹ năng trại, trò chơi lớn (Thầy Thức và BCH đoàn trường)
Họp các trưởng tiểu ban, các tiểu ban xây dựng kế hoạch nội dung các trò chơi gửi về cho BTC vào ngày 21/2/2018.
Lưu ý: Ban nữ công 2 nội dung thi, ban trò chơi nhỏ 6 trò chơi.

VI. CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT TRẠI
1. Thời gian: 2 ngày từ 6 giờ ngày 26 tháng 2 đến 16 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2018 (11,12 tháng giêng âm lịch)
2.  Địa điểm: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
3. Yêu cầu: Tất cả CBGV- CNV và học sinh đều tham gia
Mỗi trại có lều chính và lều phụ, tất cả đều sử dụng bóng đèn Compact để tiết kiệm điện, không nấu cơm điện tại đất trại.

  • Nội quy Hội trại "Khát vọng Nguyễn Bỉnh Khiêm"

 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN BỈNH KHIÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI Tam Kỳ, ngày 22 tháng 02 năm 2018

NỘI QUY HỘI TRẠI
"KHÁT VỌNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM"

1. Trại sinh tập trung đúng thời gian và địa điểm quy định. Bảo đảm giờ nào việc nấy. Phải đeo thẻ trại sinh trong suốt thời gian tham gia hội trại. Trang phục lịch sự, phù hợp với phong cách học sinh và các hoạt động Hội trại (Trang phục theo quy định của BTC).

2. Tôn trọng chấp hành đúng luật khi tham gia giao thông. Không sử dụng  xe gắn máy.

3. Phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo và đoàn kết trong suốt quá trình Hội trại; không được có thái độ thi đua không lành mạnh, cạnh tranh gay gắt, gây mất tinh thần đoàn kết giữa các trại sinh và giữa các tiểu trại.

4. Tham gia tất cả hoạt động của tiểu trại và toàn Hội trại.

5. Nắm chủ đề, trại ca, khẩu hiệu trại, hiệu lệnh tập trung và nắm rõ thời gian hoạt động của trại.

6. Thực hiện đúng nội quy của nhà trường. Không bẻ phá các loại cây kiểng trong trường, không tự ý đốt và giữ lửa. Giữ gìn vệ sinh chung. Không tự ý sử dụng các vật dụng, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về điện trong phòng chống cháy nổ.

7. Cấm trại sinh sử dụng bia, rượu, cờ bạc trong Hội trại. Không tự ý ra khỏi trường trong thời gian Hội trại.

8. Sau khi kết thúc tổ chức các trò chơi, thi nấu ăn, từng địa điểm, các tiểu trại và trại sinh phải đảm bảo nơi tổ chức sạch sẽ, phòng học ngăn nắp và trả lại “nguyên vẹn hiện trường” như khi tiếp nhận.

9. Đảm bảo thực hiên đúng giờ giấc của Ban tổ chức đưa ra, sinh hoạt phù hợp, không làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của trại sinh khác (nhất là giờ nghỉ trưa và tối). Không được sử dụng âm thanh riêng của trại khi chưa được cho phép và phải tắt khi BTC yêu cầu.

10. Tiểu trại trưởng chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động và tác phong, kỷ luật của tất cả trại sinh trong tiểu trại. Phải đảm bảo quân số và các nội dung hoạt động của trại. Trại sinh ra vào cổng phải có phiếu của BTC. Không đưa người lạ vào trại. Mọi vấn đề phát sinh phải báo ngay với Ban tổ chức và Ban chỉ huy. Không được tự ý thay đổi chương trình.

* Để Hội trại diễn ra thành công tốt đẹp, đề nghị các tiểu trại trưởng nghiêm túc phổ biến nội quy cho toàn thể trại sinh biết để thực hiện.

TM. BAN TỔ CHỨC

 

Tải nội quy Hội trại "Khát vọng Nguyễn Bỉnh Khiêm" tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

Ủng hộ Hội Khuyến học

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Số TK: 4200 20100 4866
Tại ngân hàng NN & PT nông thôn CN QNam
DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ
Năm học 2020 - 2021

- Danh sách chi tiết cá nhận ủng hộ khuyến học đến ngày 30/1/2021

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 997
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 3077436
Hiện có 39 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
3 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT 0919 441 810
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 0358 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 0935 056 786
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
6  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
7  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8  Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Công nghệ Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Vật lý Tổ Trưởng CM 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
7  Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên thỉnh giảng 0964 367 695
8  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
9  Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
2  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
3  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
5  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
7  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
8 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
3  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
4  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
5  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng 0773 535 075
6  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó 0387 894 137
7  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
8  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
9  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó 0914 340 154
7  Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
5  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
6  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
7  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
9  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
10  Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 546 221
11  Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097