tk bg elearning

Công văn hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên năm học 2020-2021

Thực hiện Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông, các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT chuyên của tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2020-2021, tỉnh Quảng Nam tuyển sinh vào hai trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT chuyên Lê Thánh Tông, mỗi trường có 8 lớp chuyên, bao gồm các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học,  Tiếng Anh, Tin học và Lịch sử - Địa lý với số lượng chỉ tiêu theo Phụ lục II đính kèm.
Không tuyển vào lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên.

2. Điều kiện dự tuyển
Học sinh tham gia dự tuyển vào trường THPT chuyên phải có đủ các điều kiện sau:
a) Đang theo học lớp 9 tại các trường trung học cơ sở (THCS) trong tỉnh Quảng Nam (chỉ học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam mới được hưởng chế độ hỗ trợ của tỉnh);
b) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp ở cấp THCS từ loại khá trở lên;
c) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên.

3. Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh qua 02 (hai) vòng
a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển;  
b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã được chọn qua sơ tuyển ở vòng 1.

4. Quy định về sơ tuyển vòng 1
Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển ở vòng 2 căn cứ vào cách thức tính điểm của các tiêu chí sau:
a) Xếp loại học lực từng năm ở cấp THCS
Loại  giỏi : 2,0 điểm. Loại khá: 1,5 điểm
b) Xếp loại hạnh kiểm từng năm ở cấp THCS
Loại  tốt  : 2,0 điểm. Loại khá: 1,5 điểm
c) Xếp loại tốt nghiệp THCS
Loại giỏi : 3,0 điểm. Loại khá : 2,0 điểm

d) Học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; đạt giải trong các kỳ thi: Thực hành thí nghiệm, Viết thư quốc tế UPU, Thuyết trình Văn học, Hùng biện câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật, Tin học trẻ, Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Tiếng Anh qua mạng internet (IOE), Tài năng tiếng Anh (OTE) do Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức được cộng điểm; mức điểm cộng được quy định cụ thể như sau:
- Giải Nhất cấp tỉnh hoặc giải quốc gia (khu vực): 2,0 điểm;
- Giải Nhì cấp tỉnh: 1,5 điểm;
- Giải Ba cấp tỉnh: 1,0 điểm;
- Giải Khuyến khích cấp tỉnh: 0,5 điểm.
Học sinh đạt nhiều giải khác nhau được tính tổng điểm tương ứng cho từng giải đạt được.
Học sinh được chọn vào thi tuyển ở vòng 2 phải đạt mức điểm từ 17 điểm trở lên.

5. Quy định về thi tuyển vòng 2
a) Môn thi
Học sinh dự thi vòng 2 phải thi 03 môn chung gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 hoặc 02 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 02 bài: Một bài thi môn chung và một bài thi môn chuyên có mức độ yêu cầu cao hơn. Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Tin thì môn thi chuyên là môn Toán (đề thi môn Toán của lớp chuyên Tin được xây dựng riêng). Học sinh được đăng ký dự thi tối đa 02 môn chuyên trong các môn chuyên nhưng không cùng trong một buổi thi (lịch thi theo Khoản 5 của công văn này).

b) Nội dung, hình thức thi
- Nội dung đề thi: Theo chương trình THCS do Bộ GDĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9 (thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 653/SGDĐT-GDTrH ngày 27/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy định khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi HSG lớp 9, HSG lớp 12 trong năm học 2019-2020, tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên và tuyển sinh lớp 10 PTDTNT tỉnh năm học 2020-2021).
Lưu ý: Đề thi các môn chung của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên (Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh) được chia làm 02 phần: (i) Phần thứ nhất dành cho cả hai đối tượng học sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên và PTDTNT tỉnh; (ii) Phần thứ hai dành riêng cho đối tượng học sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên.
- Hình thức thi:
+ Môn Tiếng Anh: Thi viết theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, kiểm tra các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết và kiến thức ngôn ngữ.
+ Các môn còn lại: Thi viết theo hình thức tự luận.

c) Thời gian làm bài thi, thang điểm và hệ số điểm bài thi
- Thời gian làm bài:
+ Các bài thi môn chung: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh là 60 phút;
+ Các bài thi môn chuyên: 150 phút.
- Thang điểm bài thi: Tính theo thang điểm 10; không làm tròn các điểm lẻ.
- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi môn chung hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên hệ số 3.

d) Điểm khuyến khích: Học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh từ giải Khuyến khích trở lên đúng với môn chuyên đăng ký dự thi được cộng điểm khuyến khích để xét tuyển ở vòng 2. Quy định mức điểm khuyến khích như sau: Giải Nhất: 2,0 điểm; giải Nhì: 1,5 điểm; giải Ba: 1,0 điểm; giải Khuyến khích: 0,5 điểm.

đ) Điểm xét tuyển
diem-xet-tuyen10
- Lưu ý: Điểm các bài thi và điểm xét tuyển không làm tròn.

e) Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh thi đủ 03 bài thi môn chung và 01 bài thi môn chuyên theo quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi và mỗi bài thi môn chung đều đạt từ 2,0 điểm trở lên, bài thi môn chuyên phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.

g) Cách xét tuyển
Căn cứ điểm xét tuyển vào từng lớp chuyên, Sở GDĐT xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển vòng 1 cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 9 cao hơn.
Điểm số hai môn chuyên (nếu có) của các thí sinh đều có giá trị như nhau, nhưng nếu thí sinh trúng tuyển môn chuyên thứ nhất theo thứ tự đã đăng ký thì không được xét tuyển môn chuyên thứ hai.

6. Thời gian và lịch thi tuyển vòng 2
- Ngày thi: Ngày 23, 24 và 25 tháng 7 năm 2020.
- Lịch thi:
lich-thi-ts10-2020-2021
7. Quy trình tuyển sinh
- Thí sinh nộp hồ sơ tuyển sinh cho trường THPT chuyên. Trường THPT chuyên chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, thu nhận hồ sơ tuyển sinh, nhập và kiểm tra dữ liệu tuyển sinh. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 12/7/2020.
Lưu ý: Học sinh nộp học bạ cấp THCS bản chính trong hồ sơ tuyển sinh.
- Trường THPT chuyên tổ chức sơ tuyển vòng 1 và báo cáo về Sở GDĐT kết quả sơ tuyển. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 14/7/2020.
- Trên cơ sở danh sách học sinh được sơ tuyển qua vòng 1, Sở GDĐT tiến hành tổ chức thi tuyển ở vòng 2 và công bố danh sách học sinh trúng tuyển. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 05/8/2020.
- Học sinh đồng thời trúng tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh và trường THPT chuyên, thì sẽ học trường THPT chuyên.
- Học sinh đã trúng tuyển vào các trường THPT chuyên, thì không được xin chuyển về học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Trường hợp xin chuyển trường với lý do đặc biệt, phải được sự thống nhất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Địa điểm thi: (có thông báo sau).

9. Quy định về hồ sơ, thu nhận, nhập dữ liệu thi và quản lý hồ sơ
a) Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển (theo Phụ lục IV đính kèm).
- 01 bản sao giấy khai sinh.
- 01 học bạ cấp THCS (bản chính). Lưu ý: Học sinh phải chuẩn bản sao học bạ cấp THCS có xác nhận của hiệu trưởng trường THCS trước khi nộp bản chính cho trường THPT chuyên (bản sao này dùng để nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 cho các trường THPT không chuyên theo tuyến).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính do trường THCS cấp).
- Giấy chứng nhận để hưởng điểm khuyến khích (bản chính, nếu có).
- 01 ảnh màu 4x6 (để làm thẻ dự thi).

b) Thu nhận hồ sơ
Thí sinh trực tiếp đến văn phòng trường THPT chuyên mình muốn theo học để làm thủ tục đăng ký dự thi (ĐKDT), cụ thể như sau:
- Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; địa chỉ: Số 02 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2020 đến hết ngày 12/7/2020 (thời gian thu nhận hồ sơ kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật).
Các trường THPT chuyên sau khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh phải cấp cho học sinh Giấy tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên (ghi các thông tin cơ bản của học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, học sinh trường, các loại hồ sơ đã nhận, mã đăng ký dự tuyển,...); giấy tiếp nhận này được học sinh nộp kèm với bản sao học bạ THCS khi nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại các trường THPT không chuyên theo địa bàn tuyển sinh.

c) Nhập dữ liệu thi và quản lý hồ sơ ĐKDT
- Các trường THPT chuyên nhập dữ liệu thi theo mẫu và theo đúng hướng dẫn của Phòng CNTT-KTKĐCLGD Sở GDĐT (theo Mẫu số 1 (excel) - Phụ lục IIIa và Hướng dẫn nhập danh sách học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020-2021 - Phụ lục IIIb đính kèm).
- Mỗi trường THPT chuyên thành lập tổ thu nhận hồ sơ và nhập dữ liệu ĐKDT; lưu ý các thành viên tham gia làm việc trong tổ thu nhận hồ sơ phải có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao.
- Hiệu trưởng mỗi trường THPT chuyên ban hành quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển (vòng 1) do hiệu trưởng làm chủ tịch và lập kế hoạch phân công công việc cụ thể và có biện pháp theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc xử lý hồ sơ, nhập liệu của viên chức được phân công, tránh khoán trắng cho giáo vụ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện mọi việc liên quan đến công tác tuyển sinh vào trường chuyên và kiểm tra xác nhận điều kiện dự thi, xác nhận môn thi chuyên (01 hoặc 02 môn chuyên, thứ tự ưu tiên môn chuyên), điểm khuyến khích, điểm trung bình cả năm (ĐTBCN) môn chuyên lớp 9, ĐTBCN của tất cả các môn năm lớp 9, điểm sơ tuyển; làm việc trực tiếp với cha mẹ học sinh và học sinh về những thông tin liên quan như đã nêu trên; tuyệt đối không để dữ liệu thi bị nhầm môn thi chuyên hoặc thiếu môn chuyên thứ hai hoặc sai thứ tự ĐKDT môn chuyên của thí sinh. Mọi sai sót trong dữ liệu thi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh khi công bố kết quả thi tuyển vào trường THPT chuyên, Hiệu trưởng nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Sau khi các trường kết thúc việc bổ sung và điều chỉnh thông tin sai sót (nếu có) vào mẫu số 1, mỗi trường THPT chuyên chuyển dữ liệu thi (lưu trên đĩa CD), đơn ĐKDT của thí sinh (bản photocopy có xác nhận và đóng dấu của trường) đến Sở GDĐT (Phòng CNTT-KTKĐCLGD nhận) để lưu trữ và tiến hành xử lý dữ liệu sắp xếp phòng thi, hạn nộp trước ngày 15/7/2020.

9. Đăng ký nguyện vọng về trường THPT không chuyên
Thí sinh khi dự tuyển vào trường THPT chuyên phải đồng thời đăng ký xét tuyển vào một trường THPT công lập không chuyên thuộc địa bàn đã phân tuyến. Trong trường hợp thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên thì mới được xét tuyển vào trường THPT không chuyên đã đăng ký trước đó. Để đảm bảo quyền lợi xét tuyển song song vào hai trường, thí sinh khi thi vào trường THPT chuyên phải nộp đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường THPT công lập không chuyên theo quy định.
Để thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý hồ sơ của các thí sinh dự thi vào các trường THPT chuyên, khi thí sinh khi nộp hồ sơ vào trường chuyên, mỗi thí sinh sẽ được cấp một mã số (do trường THPT chuyên cấp). Thí sinh dùng mã số này để nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trường không chuyên (nếu không có mã số này thì hồ sơ nộp vào trường THPT không chuyên là không hợp lệ). Việc ghi mã số được quy định tại Phụ lục IIIb và được cấp ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của thí sinh ĐKDT.

10. Phúc khảo bài thi
- Đối tượng và điều kiện: Học sinh đã dự thi đủ các bài thi theo quy định, có đơn xin phúc khảo, nộp đúng địa điểm và đúng thời gian quy định.
- Đơn xin phúc khảo điểm bài thi nộp về  trường THPT chuyên đăng ký dự tuyển. Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo là trong 03 ngày, kể từ ngày công bố kết quả thi tuyển.
- Thay đổi điểm bài thi sau phúc khảo: Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các CBChT đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản).

9. Tổ chức thực hiện
- Sở GDĐT chịu trách nhiệm ra các quyết định thành lập hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và tổ chức coi thi, chấm thi theo quy chế hiện hành của Bộ GDĐT; duyệt danh sách trúng tuyển và báo cáo kết quả cho Bộ GDĐT và UBND tỉnh.
- Các phòng GDĐT, các trường THCS và THPT có trách nhiệm phổ biến kế hoạch tuyển sinh cho tất cả cha mẹ học sinh và học sinh biết, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi làm đủ các thủ tục hồ sơ đúng qui định.
- Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông có trách nhiệm: Thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh; thu nhận, hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ dự thi; nhập dữ liệu tuyển sinh; in danh sách phòng thi, cấp thẻ dự thi cho thí sinh; tham mưu cho Sở GDĐT các địa điểm đặt  hội đồng coi thi; chuẩn bị hồ sơ thi, cơ sở vật chất phục vụ cho việc thi; gọi học sinh trúng tuyển nhập học căn cứ vào danh sách trúng tuyển được Sở GDĐT phê duyệt.
Sở GDĐT yêu cầu các Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện các nội dung được hướng dẫn tại công văn này./.

Xem chi tiết nội dung Công văn số 883/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

elearning vnedu

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 1104
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 3519139
Hiện có 42 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
3 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT 0919 441 810
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 0358 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 0935 056 786
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
6  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
7  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8  Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
4  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
5  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
6  Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
2  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
3  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
5  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
7  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
8 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
7  Đỗ Nguyễn Tường Linh Tiếng Anh Giáo viên 0763 155 625
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
3  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
4  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
5  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng 0773 535 075
6  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó 0387 894 137
7  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
8  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
9  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó 0914 340 154
7  Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
5  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
6  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
7  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
9  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
10  Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 546 221
11  Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097