tk bg elearning

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2020-2021

SỞ GDĐT TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN BỈNH KHIÊM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  05 /TB-THPTC NBK

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và một số chế độ ưu đãi cho học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2020 – 2021

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014, Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-UBND, ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông, các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2020  - 2021;

Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 - 2021 và một số chế độ ưu đãi cho học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm như sau:

I. Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2020 - 2021
1. Điều kiện dự tuyển

Học sinh tham gia dự tuyển vào trường THPT chuyên phải có đủ các điều kiện sau:
a) Đang theo học lớp 9 tại các trường THCS trong tỉnh Quảng Nam (chỉ học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam mới được hưởng chế độ hỗ trợ của tỉnh).
b) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp ở cấp THCS từ loại Khá trở lên.
c) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại Khá trở lên.

2. Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh qua 02 (hai) vòng
a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển;  
b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã được chọn qua sơ tuyển ở vòng 1.

3. Quy định về sơ tuyển (vòng 1)
Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển ở vòng 2 căn cứ vào cách thức tính điểm của các tiêu chí sau:
a) Xếp loại học lực từng năm ở cấp THCS: Loại  Giỏi: 2.0 điểm; Loại Khá:1.5 điểm
b) Xếp loại hạnh kiểm từng năm ở cấp THCS: Loại  Tốt: 2.0 điểm; Loại Khá: 1.5 điểm
c) Xếp loại tốt nghiệp THCS: Loại Giỏi: 3.0 điểm. Loại Khá: 2.0 điểm
d) Học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh; đạt giải trong các kỳ thi: Thực hành thí nghiệm, Viết thư quốc tế UPU, Thuyết trình Văn học, Hùng biện câu chuyện tính huống đạo đức và pháp luật, Tin học trẻ, Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Tiếng Anh qua mạng internet (IOE), Tài năng Tiếng Anh (OTE) do Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức có mức điểm được quy định cụ thể như sau:

- Giải Nhất cấp tỉnh hoặc giải quốc gia (khu vực):     2.0 điểm;
- Giải Nhì cấp tỉnh:   1.5 điểm;
- Giải Ba cấp tỉnh:    1.0 điểm;
- Giải Khuyến khích cấp tỉnh:  0.5 điểm.

Học sinh đạt nhiều giải khác nhau được tính tổng điểm tương ứng cho từng giải đạt được.
Học sinh được chọn vào thi tuyển ở vòng 2 phải đạt mức điểm từ 17 điểm trở lên.
4. Quy định về thi tuyển vòng 2
a) Môn thi
Học sinh dự thi vòng 2 phải thi 03 môn chung gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 hoặc 02 môn chuyên. Nếu thi môn chuyên là môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh thì mỗi môn này phải thi 02 bài: Một bài thi môn chung và một bài thi môn chuyên có mức độ yêu cầu cao hơn. Riêng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên Tin thì thi môn chuyên là môn Toán (đề thi Toán của chuyên Tin riêng). Học sinh được đăng ký tối đa 02 môn chuyên trong số các môn chuyên nhưng không cùng buổi thi.

b) Nội dung, hình thức thi
- Nội dung thi đề thi: theo chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.
- Hình thức thi:
+ Môn Tiếng Anh: thi viết theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm, kiểm tra các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết và kiến thức tự luận.
+ Các môn còn lại: thi viết theo hình thức tự luận.

c) Thời gian làm bài thi, thang điểm và hệ số điểm bài thi
- Thời gian làm bài thi:
+ Các bài thi môn chung: Môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh là 60 phút.
+ Các bài thi môn chuyên: 150 phút.
- Thang điểm bài thi: tính theo thang điểm 10; không làm tròn các điểm lẻ.
- Hệ số điểm bài thi: điểm các bài thi môn chung hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên hệ số 3.
d) Điểm khuyến khích: học sinh đạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9 cấp tỉnh từ giải Khuyến khích trở lên đúng với môn chuyên đăng ký thì được cộng điểm khuyến khích để xét tuyển vòng 2. Quy định mức điểm khuyến khích như sau: giải Nhất: 2,0 điểm; giải Nhì: 1,5 điểm; giải Ba: 1,0 điểm; giải Khuyến khích: 0,5 điểm.

đ) Điểm xét tuyển
 diem-xet-tuyen10
- Lưu ý: Điểm các bài thi và điểm xét tuyển không làm tròn.
e) Nguyên tắc xét tuyển: chỉ xét tuyển đối với thí sinh thi đủ 03 bài thi môn chung và 01 bài thi môn chuyên theo quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi và mỗi bài thi môn chung đều đạt từ 2,0 điểm trở lên, bài thi môn chuyên phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.

g) Cách xét tuyển
Căn cứ điểm xét tuyển vào từng lớp chuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký cao hơn, có điểm sơ tuyển vòng 1 cao hơn, có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm  học lớp 9 cao hơn.
Điểm thi hai môn chuyên (nếu có) của các thí sinh đều có giá trị như nhau nhưng nếu thí sinh trúng tuyển  môn chuyên thứ nhất theo thứ tự đã đăng ký thì không được xét tuyển môn chuyên thứ hai.

5. Thời gian và lịch thi tuyển vòng 2
- Ngày thi: ngày 23, 24 và 25 tháng 7 năm 2020.
- Lịch thi
 lich-thi-ts10-2020-2021

- Địa điểm thi: (Sẽ có thông báo sau).

6. Quy định về hồ sơ, thu nhận hồ sơ
 a) Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu chung có dán ảnh và đóng dấu giáp lai  và  xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS).
- 01 bản sao giấy khai sinh (hợp lệ).
- 01 Học bạ cấp THCS bản chính.
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính do trường THCS cấp).
- Giấy chứng nhận để hưởng điểm khuyến khích (bản chính,  nếu có).
- 02 ảnh màu 3x4 bỏ vào 1 bì nhỏ (để làm thẻ dự thi).

b) Thời gian phát hành, thu nhận hồ sơ
- Thí sinh liên trực tiếp đến: Phòng Giáo vụ, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm địa chỉ số 02 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam để làm thủ tục đăng ký dự thi.
- Thời gian dự kiến phát hành và thu nhận hồ sơ: từ ngày 15/6/2020 đế n ngày 12/7/2020.
Lưu ý: Phát hành và thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính
- Buổi sáng:  7h30 đến 11h00
- Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

7. Quy trình tuyển sinh
- Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, thu nhận hồ sơ tuyển sinh và tổ chức sơ tuyển vòng 1 và báo cáo kết quả sơ tuyển vòng 1 về Sở GD&ĐT trước ngày 14/7/2020.
- Trên cơ sở danh sách học sinh đươc sơ tuyển qua vòng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức thi tuyển ở vòng 2 và công bố danh sách trúng tuyển. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 05/8/2020.
- Học sinh đồng thời trúng tuyển vào Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường trung học phổ thông chuyên thì sẽ vào học trường trung học phổ thông chuyên.
- Học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên thì không được xin chuyển về học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trường hợp xin chuyển trường với lý do đặc biệt, phải được sự thống nhất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Chỉ tiểu tuyển sinh
 chi-tieu-ts10
II. Chế độ ưu đãi khi học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Theo Quyết định 336/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

1. Hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên
- Học sinh có gia đình sinh sống và công tác tại tỉnh Quảng Nam hoặc có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam là con: hộ nghèo, hộ cận nghèo, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, liệt sĩ, mồ côi cả cha lẫn mẹ; ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đảo Tam Hải và Tân Hiệp; người dân tộc thiểu số, khuyết tật thì được nhận mức hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên bằng 100% mức lương cơ sở/học sinh/tháng và được hưởng 9 tháng/năm học.

- Học sinh có gia đình sinh sống và công tác tại tỉnh Quảng Nam hoặc có hộ khẩu thường trú tại Quảng Nam, không thuộc các đối tượng nêu trên được hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên bằng 30% mức lương cơ sở/học sinh/tháng và được hưởng 9 tháng/năm học.

2. Hỗ trợ học bổng khuyến khích học tập
- Học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ, được cấp học bổng khuyến khích học tập 01 tháng bằng 3 lần mức thu học phí khu vực thành thị theo quy định, nếu đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Điểm môn chuyên đạt từ 8,5 đến dưới 9 điểm.
+ Thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên.
- Học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong học kỳ, được cấp học bổng khuyến khích học tập 01 tháng bằng 5 lần mức thu học phí khu vực thành thị theo quy định, nếu đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
+ Điểm môn chuyên đạt từ 9 điểm trở lên.
+ Thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia.

- Thời gian cấp học bổng:
Học bổng được cấp sau khi có kết quả học tập theo từng học kỳ và mỗi học kỳ được nhận học bổng 4,5 tháng.
Học sinh nếu đồng thời đạt học bổng khuyến khích học tập và học bổng theo quy định tại Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chỉ được nhận một học bổng mức cao hơn.

3. Hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng
- Học sinh được bố trí ở ký túc xá miễn phí, ưu tiên đối với những em ở xa. Trong trường hợp ký túc xá không đủ chỗ bố trí, học sinh có nhà ở xa trường từ 10 km trở lên được hỗ trợ tiền thuê chỗ ở hàng tháng bằng 30% mức lương cơ sở và được hưởng 9 tháng/năm học.
- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, học sinh giỏi, tiêu biểu, đạt các tiêu chí theo quy định, được ưu tiên tuyển chọn để tham gia các đề án, dự án đào tạo cán bộ chất lượng cao trong và ngoài nước theo quy định của tỉnh.
Chính sách hỗ trợ bồi dưỡng tham gia đội tuyển thi quốc gia: Đối với học sinh khi tập trung bồi dưỡng dự thi quốc gia
- Chi tiền đi lại, tiền thuê phòng nghỉ: mức chi tối đa bằng chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.
- Hỗ trợ tiền ăn: bằng 10% mức lương cơ sở/ngày.

4. Chính sách thu hút
 a) Sinh viên nguyên là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên tham gia thi học sinh giỏi đoạt giải ba cấp tỉnh trở lên, đăng ký theo học ngành sư phạm và tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi được ưu tiên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế vào các trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học phổ thông công lập, khi đủ điều kiện được xét tuyển đặc cách theo quy định hiện hành.
b) Giáo viên từ các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh đã tham gia và trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chọn và được Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định điều động về các trường trung học phổ thông chuyên được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 30% mức lương cơ sở trong 3 năm, kể từ khi được phân công dạy môn chuyên.

III. Quyền lợi của học sinh khi vào học Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Môi trường học tập thân thiện, hiện đại, năng động, sáng tạo.
- Được học tập, rèn luyện với đội ngũ thầy, cô giáo tâm huyết, trình độ chuyên môn cao, năng lực chuyên môn vững vàng, yêu thương và có trách nhiệm với học trò.
- Được trau dồi, rèn luyện các kỹ năng sống. Đặc biệt, các em được luyện tập, thi đấu TDTT, rèn luyện sức khỏe với Khu GDTC, Nhà Đa Năng, Hồ bơi thông minh, Sân cầu lông chuẩn quốc tế, sân bóng đá, sân bóng chuyền, sân bóng rổ.
- Có cơ hội cao được vào các trường Đại học danh tiếng trong nước và quốc tế. (Được xét tuyển thẳng vào Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Sydney Úc, được đi du học ở các nước Nga, Mỹ, Nhật, Hàn... và các nước phương Tây).
- Được hưởng các chế độ học bổng, thu hút của tỉnh (theo Quyết định 336/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam). Đặc biệt học sinh nghèo học giỏi được hưởng học bổng của các tổ chức xã hội nhân đạo và tổ chức phi chính phủ.
- Được hưởng Chương trình Học bổng Seed dành cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi với tổng giá trị Học bổng từ 70 triệu cho đến 100 triệu/1 suất (HB này dành cho các em sau khi tốt nghiệp THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, trúng tuyển vào học Đại học, các em được cấp trọn gói HB trong những năm học Đại học).
- Được Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán cấp 02 suất HB hàng năm, mỗi suất trị giá 18.000.000 đồng/2 Học kỳ (HB này dành cho những học sinh học Giỏi Toán, có thành tích và đam mê nghiên cứu Toán).
- Quỹ HB Vallet hàng năm cấp cho học sinh giỏi của trường, mỗi suất 10 triệu đồng để khuyến khích tài năng (hàng năm trường được cấp từ 7 suất trở lên).
- Nhà trường hàng năm dành kinh phí từ nguồn quỹ học bổng để trao Học bổng tài năng cho học sinh học giỏi, đạt giải Nhất kỳ thi HSG cấp THCS, trúng tuyển vào trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Học sinh nhà trường được vào học các Trung tâm IELTS chất lượng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Học sinh xuất sắc sẽ được các Trung tâm luyện thi IELTS miễn giảm học phí. Nhiều em đạt được thành tích IELTS từ 6.5 trở lên, đủ điều kiện vào các trường Đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Đặc biệt có 01 em giành thành tích xuất sắc với số điểm 8.0 (điểm cao nhất từ trước đến nay trong toàn tỉnh).

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Giáo vụ nhà trường để biết hoặc xem tại địa chỉ website của nhà trường tại địa chỉ http://bit.ly/tuyensinh10nbk
Sau khi nộp hồ sơ quý vị phụ huynh và học sinh thường xuyên theo dõi thông tin được cập nhật tại website của nhà trường tại địa chỉ http://bit.ly/tuyensinh10nbk  để biết thông tin hồ sơ có sai sót không (nhất là môn thi chuyên). Nếu có sai sót báo về Phòng Giáo vụ của nhà trường hoặc số điện thoại: 0919 441 810 (A. Tài) hoặc 0974 591 679 (A. Phi)  để được điều chỉnh trước 16h00 ngày 13/7/2020. Nếu hồ sơ có sai sót mà không báo, sau thời gian này nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.
Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 10 và chế độ chính sách đối với học sinh trường Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2020 - 2021./.

Nơi nhận:

- Các Phòng GDĐT;
- Các Trường THCS;
- PH học sinh các trường THCS;
- Thông tin Website;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

 

Phan Văn Chương

 

Thông báo số 5 về việc tuyển sinh vào lớp 10 và một số chế độ ưu đãi đối với học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2020-2021

Thư ngỏ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giới thiệu về Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

elearning vnedu

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 1104
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 3519193
Hiện có 47 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
3 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT 0919 441 810
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 0358 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 0935 056 786
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
6  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
7  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8  Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
4  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
5  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
6  Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
2  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
3  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
5  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
7  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
8 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
7  Đỗ Nguyễn Tường Linh Tiếng Anh Giáo viên 0763 155 625
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
3  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
4  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
5  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng 0773 535 075
6  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó 0387 894 137
7  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
8  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
9  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó 0914 340 154
7  Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
5  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
6  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
7  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
9  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
10  Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 546 221
11  Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097