Bộ đề thi tham khảo kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017

Bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

dethi

1. Bài thi Toán học
2. Bài thi Ngữ văn
3. Bài thi Tiếng Anh
4. Bài thi Khoa học tự nhiên:
- Môn thi thành phần Vật lý
- Môn thi thành phần Hóa học
- Môn thi thành phần Sinh học
5. Bài thi Khoa học xã hội:
- Môn thi thành phần Lịch sử
- Môn thi thành phần Địa lý
- Môn thi thành phần Giáo dục công dân

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: