Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2017 – 2018

Thực hiện chương trình liên tịch với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho học sinh cấp trung hoc phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Quảng Namnăm học 2017-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

thiphapluattructuyen

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nâng cao công tác giáo dục pháp luật chính khóa với giáo dục ngoại khóa trong trường học; phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua của ngành.

- Giúp cho học sinh tiếp cận và tìm hiểu về các luật, bộ luật, nắm bắt được các vấn đề cơ bản của pháp luật để áp dụng vào cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội thi phải bám sát mục tiêu, chủ trương đổi mới của ngành GDĐT, tránh hình thức;

- Đảm bảo tất cả học sinh các trường THPT, PTDTNT trên toàn tỉnh đều phải tham gia.

II. Đối tượng, nội dung, hình thức, tiến độ và thời gian tổ chức

1. Đối tượng: Học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2. Nội dung thi: Kiến thức về lĩnh vực sau:

- Luật trẻ em năm 2016 (Một số quy định chung; các quy định liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em; nhóm các quy định về chăm sóc, giáo dục trẻ em)
- Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 theo Luật số 12/2017/QH14). Tập trung chủ yếu vào Chương XII (những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội) và một số quy định khác trong phần quy định chung.
- Bộ luật dân sự năm 2015 (một số chế định về quyền nhân thân, quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...)
- Luật giao thông đường bộ năm 2008 và một số nghị định liên quan.
- Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
- Luật phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).
- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
- Các nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên.

3.  Hình thức thi: thi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam (địa chỉ truy cập: http://thiphapluattructuyen.com).

4. Tiến độ và thời gian tổ chức cuộc thi
- Từ 01/6/2017 đến 30/7/2017: Xây dựng phần mềm trực tuyến, xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, thành lập Ban tổ chức, xây dựng Bộ đề thi và các nội dung liên quan đến cuộc thi.
- Từ 01/8/2017 đến 30/8/2017: Triển khai kế hoạch, đăng tải thông tin về cuộc thi, phát động cuộc thi đến các trường THPT, PTDTNT trên toàn tỉnh.
- Tổ chức cuộc thi: Cuộc thi diễn ra qua 03 đợt.
+ Đợt 01: Từ 05/09/2017 đến 30/9/2017.
               Công bố kết quả đợt 1 vào ngày 01/10/2017.
 + Đợt 02: Từ 05/10/2017 đến 30/10/2017.
               Công bố kết quả đợt 2 vào ngày 03/11/2017.
 +Đợt 03: Từ 05/11/2017 đến 30/11/2017.
              Công bố kết quả đợt 3 vào ngày 04/12/2017.
- Tổng kết, phát thưởng vào ngày 08/12/2017.

III. Cách thức tham gia
1. Đăng ký dự thi
- Thí sinh tạo tài khoản dự thi cá nhân tại địa chỉ truy cập: http://thiphapluattructuyen.com
- Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng duy nhất 01 tài khoản trong suốt thời gian tham gia cuộc thi. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào của thí sinh đã được đăng ký trong hệ thống bị sai lệch so với thực tế, Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả thi của thí sinh đó.
2. Cách thức dự thi

- Thí sinh thi online trên http://thiphapluattructuyen.com
- Thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi, thời gian trả lời trung bình cho mỗi câu hỏi là 30 giây.
- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website. Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ biết ngay kết quả và thời gian thực hiện bài thi của mình.
- Thí sinh nào có số điểm hoàn thành phần thi cao nhất và thời gian trả lời nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Số điểm tối đa cho 1 lần thi là 300 điểm (10 điểm/01 câu trả lời đúng).
- Trường hợp các thí sinh có số điểm hoàn thành bằng nhau sẽ xét thời gian về đích. Thí sinh nào có thời gian về đích nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng số điểm và cùng thời gian thực hiện bài thi như nhau, BTC sẽ chọn thí sinh tham gia thi trước.

1.3. Quy trình dự thi
- Bắt đầu mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ mở hệ thống để thí sinh có thể truy cập vào, tạo tài khoản và tiến hành trả lời các câu hỏi theo quy định.
- Mỗi đợt thi sẽ bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 05 hàng tháng và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 30 tháng đó.
- Mỗi thí sinh được phép dự thi tối đa 03 lần/đợt và được tham gia thi tất cả các đợt thi.
- Kết quả từng đợt thi được hiển thị ngay sau thời gian thi của đợt đó kết thúc.
- Sau mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ chọn 12 thí sinh có điểm thi cao nhất và 11 tập thể trường có số lượng học sinh tham gia nhiều nhất trong mỗi đợt để tiến hành trao giải. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi bằng nhau sẽ xét tiêu chí thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ được xếp thứ hạng cao hơn.
- Kết quả sẽ được công bố trên http://thiphapluattructuyen.com

IV. Cơ cấu giải thưởng
Mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải như sau:
1. Giải cá nhân:
+ 01 giải Nhất, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồngvà Giấy chứng nhận
+ 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồngvà Giấy chứng nhận
+ 06 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đồng/giảivà Giấy chứng nhận
2. Giải tập thể: Ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng tập thể cho các trường có đông thí sinh tham gia thi nhất.
+ 01 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng/giải và Giấy chứng nhận

V. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi gồm: lãnh đạo Sở GDĐT làm Trưởng ban tổ chức, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của Sở GDĐT và mời đại diện của Sở Tư pháp.
2. Giao cho Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên- Pháp chế Sở GDĐT tham mưu phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện.
3. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí của Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2017.
Để tổ chức cuộc thi được thuận lợi, đạt hiệu quả cao và thu hút đông đảo học sinh cấp THPT tham gia trong năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, PTDTNT  tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi.

Xem nội dung đầy đủ về kế hoạch tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: