Trang chủTin tứcBản tin trườngCuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2017 – 2018

dhdb dang-bo-QNam-22

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2017 – 2018

  • PDF.InEmail

Thực hiện chương trình liên tịch với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho học sinh cấp trung hoc phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Quảng Namnăm học 2017-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

thiphapluattructuyen

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nâng cao công tác giáo dục pháp luật chính khóa với giáo dục ngoại khóa trong trường học; phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua của ngành.

- Giúp cho học sinh tiếp cận và tìm hiểu về các luật, bộ luật, nắm bắt được các vấn đề cơ bản của pháp luật để áp dụng vào cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội thi phải bám sát mục tiêu, chủ trương đổi mới của ngành GDĐT, tránh hình thức;

- Đảm bảo tất cả học sinh các trường THPT, PTDTNT trên toàn tỉnh đều phải tham gia.

II. Đối tượng, nội dung, hình thức, tiến độ và thời gian tổ chức

1. Đối tượng: Học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2. Nội dung thi: Kiến thức về lĩnh vực sau:

- Luật trẻ em năm 2016 (Một số quy định chung; các quy định liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em; nhóm các quy định về chăm sóc, giáo dục trẻ em)
- Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 theo Luật số 12/2017/QH14). Tập trung chủ yếu vào Chương XII (những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội) và một số quy định khác trong phần quy định chung.
- Bộ luật dân sự năm 2015 (một số chế định về quyền nhân thân, quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...)
- Luật giao thông đường bộ năm 2008 và một số nghị định liên quan.
- Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
- Luật phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).
- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
- Các nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên.

3.  Hình thức thi: thi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam (địa chỉ truy cập: http://thiphapluattructuyen.com).

4. Tiến độ và thời gian tổ chức cuộc thi
- Từ 01/6/2017 đến 30/7/2017: Xây dựng phần mềm trực tuyến, xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, thành lập Ban tổ chức, xây dựng Bộ đề thi và các nội dung liên quan đến cuộc thi.
- Từ 01/8/2017 đến 30/8/2017: Triển khai kế hoạch, đăng tải thông tin về cuộc thi, phát động cuộc thi đến các trường THPT, PTDTNT trên toàn tỉnh.
- Tổ chức cuộc thi: Cuộc thi diễn ra qua 03 đợt.
+ Đợt 01: Từ 05/09/2017 đến 30/9/2017.
               Công bố kết quả đợt 1 vào ngày 01/10/2017.
 + Đợt 02: Từ 05/10/2017 đến 30/10/2017.
               Công bố kết quả đợt 2 vào ngày 03/11/2017.
 +Đợt 03: Từ 05/11/2017 đến 30/11/2017.
              Công bố kết quả đợt 3 vào ngày 04/12/2017.
- Tổng kết, phát thưởng vào ngày 08/12/2017.

III. Cách thức tham gia
1. Đăng ký dự thi
- Thí sinh tạo tài khoản dự thi cá nhân tại địa chỉ truy cập: http://thiphapluattructuyen.com
- Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng duy nhất 01 tài khoản trong suốt thời gian tham gia cuộc thi. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào của thí sinh đã được đăng ký trong hệ thống bị sai lệch so với thực tế, Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả thi của thí sinh đó.
2. Cách thức dự thi

- Thí sinh thi online trên http://thiphapluattructuyen.com
- Thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi, thời gian trả lời trung bình cho mỗi câu hỏi là 30 giây.
- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website. Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ biết ngay kết quả và thời gian thực hiện bài thi của mình.
- Thí sinh nào có số điểm hoàn thành phần thi cao nhất và thời gian trả lời nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Số điểm tối đa cho 1 lần thi là 300 điểm (10 điểm/01 câu trả lời đúng).
- Trường hợp các thí sinh có số điểm hoàn thành bằng nhau sẽ xét thời gian về đích. Thí sinh nào có thời gian về đích nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng số điểm và cùng thời gian thực hiện bài thi như nhau, BTC sẽ chọn thí sinh tham gia thi trước.

1.3. Quy trình dự thi
- Bắt đầu mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ mở hệ thống để thí sinh có thể truy cập vào, tạo tài khoản và tiến hành trả lời các câu hỏi theo quy định.
- Mỗi đợt thi sẽ bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 05 hàng tháng và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 30 tháng đó.
- Mỗi thí sinh được phép dự thi tối đa 03 lần/đợt và được tham gia thi tất cả các đợt thi.
- Kết quả từng đợt thi được hiển thị ngay sau thời gian thi của đợt đó kết thúc.
- Sau mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ chọn 12 thí sinh có điểm thi cao nhất và 11 tập thể trường có số lượng học sinh tham gia nhiều nhất trong mỗi đợt để tiến hành trao giải. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi bằng nhau sẽ xét tiêu chí thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ được xếp thứ hạng cao hơn.
- Kết quả sẽ được công bố trên http://thiphapluattructuyen.com

IV. Cơ cấu giải thưởng
Mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải như sau:
1. Giải cá nhân:
+ 01 giải Nhất, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồngvà Giấy chứng nhận
+ 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồngvà Giấy chứng nhận
+ 06 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đồng/giảivà Giấy chứng nhận
2. Giải tập thể: Ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng tập thể cho các trường có đông thí sinh tham gia thi nhất.
+ 01 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng/giải và Giấy chứng nhận

V. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi gồm: lãnh đạo Sở GDĐT làm Trưởng ban tổ chức, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của Sở GDĐT và mời đại diện của Sở Tư pháp.
2. Giao cho Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên- Pháp chế Sở GDĐT tham mưu phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện.
3. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí của Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2017.
Để tổ chức cuộc thi được thuận lợi, đạt hiệu quả cao và thu hút đông đảo học sinh cấp THPT tham gia trong năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, PTDTNT  tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi.

Xem nội dung đầy đủ về kế hoạch tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

Ủng Hội Khuyến học

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Số TK: 4200 20100 4866
Tại ngân hàng NN & PT nông thôn CN QNam
DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ
Năm học 2020 - 2021

- Danh sách chi tiết cá nhận ủng hộ khuyến học đến ngày 31/10/2020

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 953
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 2980131
Hiện có 28 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
3 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT 0919 441 810
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 0358 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 0935 056 786
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
6  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
7  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8  Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Công nghệ Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Vật lý Tổ Trưởng CM 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
7  Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên thỉnh giảng 0964 367 695
8  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
9  Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
2  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
3  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
5  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
7  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
8 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
3  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
4  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
5  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng 0773 535 075
6  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó 0387 894 137
7  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
8  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
9  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó 0914 340 154
7  Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
5  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
6  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
7  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
9  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
10  Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 546 221
11  Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097