Trang chủTin tứcBản tin trườngTổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT chuyên và chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2021

dhdb dang-bo-QNam-22

Tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT chuyên và chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2021

Để chuẩn bị cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh trung học phổ thông (THPT) chuyên và chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2021 được tổ chức trên cơ sở vận dụng Quy chế thi chọn HSG cấp quốc gia, ban hành theo Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2014 (gọi tắt là Quy chế thi HSG) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi như sau:

1.Đối tượng, điều kiện dự thi
- Thí sinh là học sinh đang theo học ở các trường THPT chuyên; học sinh các trường THPT, PTDTNT đã tham dự Kỳ thi Olympic 24/3 Quảng Nam năm học 2018-2019 do Sở GDĐT tổ chức đạt từ huy chương Bạc trở lên (năm học 2019-2020 không tổ chức thi Olympic).
- Thí sinh dự thi phải được xếp loại hạnh kiểm và học lực cuối năm học 2019-2020 từ loại Khá trở lên.

2. Môn thi, nội dung thi, thời gian và hình thức thi
a) Môn thi: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi 01 môn trong số 09 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí và Tiếng Anh.
b) Nội dung thi
- Theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành và nội dung dạy học theo chương trình dạy học chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT ban hành kèm theo Công văn số 10803/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ GDĐT  về việc Hướng dẫn thực hiện chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT.
- Theo Khung chương trình bồi dưỡng và cấu trúc đề thi do Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Công văn số 1652/SGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng 11 năm 2018 về việc quy định khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi HSG lớp 9, tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên, HSG lớp 12, Olympic 24/3 từ năm học 2018-2019; Khung chương trình điều chỉnh theo Công văn số 1853/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 10 năm 2019 về việc Điều chỉnh khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi HSG lớp 9, tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên, HSG lớp 12, Olympic lớp 10, lớp 11 từ năm học 2019 - 2020.
c) Thời gian và hình thức thi: Thời gian làm bài mỗi môn thi là 180 phút. Môn Tiếng Anh gồm các phần thi nghe, đọc-hiểu, viết; môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy tính và bài thi môn Tin học được chấm trên máy vi tính bằng phần mềm chấm thi chuyên dụng; các môn còn lại thi theo hình thức thi viết.

3. Quy định số lượng thí sinh dự thi
- Đối với mỗi trường THPT chuyên: Số lượng thí sinh dự thi môn Lịch sử, Địa lí từ 20 đến 30 thí sinh/môn; môn Tin học số lượng từ 30 đến 45 thí sinh; mỗi môn còn lại từ 35 đến 45 thí sinh.
- Đối với các trường THPT, PTDTNT: Thí sinh đã tham dự Kỳ thi Olympic 24/3 Quảng Nam năm học 2018-2019 do Sở GDĐT tổ chức, đạt từ huy chương Bạc trở lên đều được dự thi nếu tự nguyện đăng ký và có xác nhận của Hiệu trưởng.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi
Mỗi thí sinh dự thi phải có một Phiếu điểm ghi kết quả cuối năm học 2019-2020, có dán ảnh đóng dấu giáp lai (theo đúng mẫu 3) và có xác nhận của Hiệu trưởng (Phiếu điểm này thay cho Thẻ dự thi của thí sinh).

5. Thời gian, địa điểm coi thi và chấm thi
a) Coi thi:
- Ngày thi: 07 và 08 tháng 10 năm 2020.
- Lịch thi và lịch làm việc tại Hội đồng coi thi:

Lich Thi 1526 SGDDT KTKDCLGD pdf
- Địa điểm thi: Sở GDĐT thành lập 01 Hội đồng coi thi đặt tại Trường THPT Hồ Nghinh, huyện Duy Xuyên.
b) Chấm thi
- Ngày chấm thi: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2020
- Địa điểm chấm thi: Trường THPT Trần Quý Cáp.

6. Cách thức xếp giải
Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT chuyên và chọn đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2021 chỉ xếp giải cá nhân theo từng môn thi, với số lượng giải như sau: Tổng số giải đối với mỗi môn thi, từ Khuyến khích trở lên không vượt quá 50% số thí sinh dự thi; trong đó số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.
- Cơ cấu, tỉ lệ giải cụ thể được Giám đốc Sở GDĐT quyết định dựa trên cơ sở chất lượng bài làm của thí sinh và nguồn kinh phí khen thưởng.
- Cách thức xếp giải: Xếp thứ tự theo điểm thi từ cao đến thấp.

7. Phúc khảo bài thi
- Thí sinh không vi phạm quy chế thi, được quyền nộp đơn xin phúc khảo bài thi.
- Đơn phúc khảo bài thi nộp trực tiếp cho trường đang theo học trong vòng 02 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Trường tiếp nhận đơn, lập danh sách và chuyển hồ sơ đề nghị phúc khảo về Sở GDĐT chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

8. Đăng ký dự thi
Các đơn vị đăng ký số lượng thí sinh dự thi theo mẫu 1; lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi bằng file Excel theo file mẫu 3 đính kèm (đảm bảo chính xác, đầy đủ thông tin theo quy định). Gửi mẫu 1 và mẫu 3 qua kênh điều hành; mẫu 1, mẫu 2 và mẫu 3 gửi trực tiếp về Phòng CNTT-KTKĐCLGD Sở GDĐT chậm nhất vào ngày 25 tháng 9 năm 2020.

9. Cách thức chọn đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2019
- Số lượng học sinh của mỗi đội tuyển: Theo qui định của Bộ GDĐT.
- Những học sinh đang theo học ở cấp THPT đã đạt giải từ Khuyến khích trở lên tại Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm 2019, có tham dự kỳ thi này và đạt từ giải Ba trở lên thì được tuyển thẳng vào đội tuyển.
- Số lượng còn lại căn cứ vào kết quả điểm thi của kỳ thi này (sau khi phúc khảo bài thi) để chọn theo nguyên tắc sau:
+ Xếp thứ tự các học sinh có điểm thi từ cao xuống thấp để xét chọn, đảm bảo số lượng học sinh của mỗi đội tuyển;
+ Trường hợp đồng điểm thì căn cứ theo thứ tự các tiêu chí sau để xét chọn: Học sinh có điểm trung bình cuối năm ở năm học trước của môn dự thi cao hơn sẽ được xếp cao hơn; học sinh có điểm trung bình cuối năm học trước của tất cả các môn học cao hơn sẽ được xếp cao hơn.
- Trường hợp học sinh đã được chọn vào đội tuyển nhưng vì lý do chính đáng không thể tham gia học bồi dưỡng và dự thi quốc gia, Sở GDĐT sẽ xem xét chọn học sinh thay thế (theo quy định trên) để đảm bảo số lượng đội tuyển.

10. Tổ chức triển khai thực hiện
a) Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
- Phòng CNTT-KTKĐCLGD: Triển khai tổ chức thực hiện Kỳ thi; tham mưu thành lập các hội đồng ra đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo.
- Phòng Giáo dục Trung học: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ ra đề thi, chấm thi, phúc khảo bài thi.
- Thanh tra Sở: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác giám sát Kỳ thi.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Sở: Phối hợp lập dự toán kinh phí cho Kỳ thi; Văn phòng Sở chuẩn bị phương tiện đi lại và phối hợp thực hiện công tác khen thưởng theo quy định.
b) Đối với các trường THPT, PTDTNT
- Các trường THPT, PTDTNT tuyển chọn học sinh, đăng ký tham dự Kỳ thi và cử cán bộ, giáo viên tham gia coi và chấm thi khi có yêu cầu.
- Trường THPT Hồ Nghinh và Trường THPT Trần Quý Cáp chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức HĐCT (HĐChT); cử Hiệu trưởng hoặc 01 Phó Hiệu trưởng làm Phó Chủ tịch phụ trách cơ sở vật chất và cử 05 giáo viên, nhân viên phụ trách chuẩn bị cơ sở vật chất cho Kỳ thi.
- Kinh phí ăn, ở, đi lại của cán bộ, giáo viên và nhân viên của mỗi đơn vị tham gia làm nhiệm vụ tại Kỳ thi được đơn vị có trách nhiệm chi trả theo chế độ công tác phí hiện hành; mỗi đơn vị tự lo kinh phí ăn, ở, đi lại của học sinh tham gia dự thi.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Tải nội dung công văn 1526_SGDDT_KTKDCLGD tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

Ủng Hội Khuyến học

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Số TK: 4200 20100 4866
Tại ngân hàng NN & PT nông thôn CN QNam
DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ
Năm học 2020 - 2021

- Danh sách chi tiết cá nhận ủng hộ khuyến học đến ngày 30/1/2021

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 973
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 3025226
Hiện có 12 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
3 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT 0919 441 810
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 0358 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 0935 056 786
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
6  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
7  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8  Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Công nghệ Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Vật lý Tổ Trưởng CM 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
7  Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên thỉnh giảng 0964 367 695
8  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
9  Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
2  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
3  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
5  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
7  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
8 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
3  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
4  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
5  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng 0773 535 075
6  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó 0387 894 137
7  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
8  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
9  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó 0914 340 154
7  Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
5  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
6  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
7  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
9  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
10  Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 546 221
11  Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097