Trang chủTin tứcBản tin trườngCuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2017 – 2018

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên mạng Internet cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh năm học 2017 – 2018

  • PDF.InEmail

Thực hiện chương trình liên tịch với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho học sinh cấp trung hoc phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Quảng Namnăm học 2017-2018 với các nội dung cụ thể như sau:

thiphapluattructuyen

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nâng cao công tác giáo dục pháp luật chính khóa với giáo dục ngoại khóa trong trường học; phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào thi đua của ngành.

- Giúp cho học sinh tiếp cận và tìm hiểu về các luật, bộ luật, nắm bắt được các vấn đề cơ bản của pháp luật để áp dụng vào cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội thi phải bám sát mục tiêu, chủ trương đổi mới của ngành GDĐT, tránh hình thức;

- Đảm bảo tất cả học sinh các trường THPT, PTDTNT trên toàn tỉnh đều phải tham gia.

II. Đối tượng, nội dung, hình thức, tiến độ và thời gian tổ chức

1. Đối tượng: Học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2. Nội dung thi: Kiến thức về lĩnh vực sau:

- Luật trẻ em năm 2016 (Một số quy định chung; các quy định liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em; nhóm các quy định về chăm sóc, giáo dục trẻ em)
- Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 theo Luật số 12/2017/QH14). Tập trung chủ yếu vào Chương XII (những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội) và một số quy định khác trong phần quy định chung.
- Bộ luật dân sự năm 2015 (một số chế định về quyền nhân thân, quyền sở hữu tài sản, quyền thừa kế, trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...)
- Luật giao thông đường bộ năm 2008 và một số nghị định liên quan.
- Luật giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
- Luật phòng chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008).
- Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.
- Các nghị định hướng dẫn thi hành các văn bản pháp luật nêu trên.

3.  Hình thức thi: thi trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam (địa chỉ truy cập: http://thiphapluattructuyen.com).

4. Tiến độ và thời gian tổ chức cuộc thi
- Từ 01/6/2017 đến 30/7/2017: Xây dựng phần mềm trực tuyến, xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, thành lập Ban tổ chức, xây dựng Bộ đề thi và các nội dung liên quan đến cuộc thi.
- Từ 01/8/2017 đến 30/8/2017: Triển khai kế hoạch, đăng tải thông tin về cuộc thi, phát động cuộc thi đến các trường THPT, PTDTNT trên toàn tỉnh.
- Tổ chức cuộc thi: Cuộc thi diễn ra qua 03 đợt.
+ Đợt 01: Từ 05/09/2017 đến 30/9/2017.
               Công bố kết quả đợt 1 vào ngày 01/10/2017.
 + Đợt 02: Từ 05/10/2017 đến 30/10/2017.
               Công bố kết quả đợt 2 vào ngày 03/11/2017.
 +Đợt 03: Từ 05/11/2017 đến 30/11/2017.
              Công bố kết quả đợt 3 vào ngày 04/12/2017.
- Tổng kết, phát thưởng vào ngày 08/12/2017.

III. Cách thức tham gia
1. Đăng ký dự thi
- Thí sinh tạo tài khoản dự thi cá nhân tại địa chỉ truy cập: http://thiphapluattructuyen.com
- Mỗi thí sinh chỉ được sử dụng duy nhất 01 tài khoản trong suốt thời gian tham gia cuộc thi. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào của thí sinh đã được đăng ký trong hệ thống bị sai lệch so với thực tế, Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả thi của thí sinh đó.
2. Cách thức dự thi

- Thí sinh thi online trên http://thiphapluattructuyen.com
- Thí sinh tham gia trả lời 30 câu hỏi, thời gian trả lời trung bình cho mỗi câu hỏi là 30 giây.
- Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên website. Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ biết ngay kết quả và thời gian thực hiện bài thi của mình.
- Thí sinh nào có số điểm hoàn thành phần thi cao nhất và thời gian trả lời nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Số điểm tối đa cho 1 lần thi là 300 điểm (10 điểm/01 câu trả lời đúng).
- Trường hợp các thí sinh có số điểm hoàn thành bằng nhau sẽ xét thời gian về đích. Thí sinh nào có thời gian về đích nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng số điểm và cùng thời gian thực hiện bài thi như nhau, BTC sẽ chọn thí sinh tham gia thi trước.

1.3. Quy trình dự thi
- Bắt đầu mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ mở hệ thống để thí sinh có thể truy cập vào, tạo tài khoản và tiến hành trả lời các câu hỏi theo quy định.
- Mỗi đợt thi sẽ bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 05 hàng tháng và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 30 tháng đó.
- Mỗi thí sinh được phép dự thi tối đa 03 lần/đợt và được tham gia thi tất cả các đợt thi.
- Kết quả từng đợt thi được hiển thị ngay sau thời gian thi của đợt đó kết thúc.
- Sau mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ chọn 12 thí sinh có điểm thi cao nhất và 11 tập thể trường có số lượng học sinh tham gia nhiều nhất trong mỗi đợt để tiến hành trao giải. Trong trường hợp thí sinh có điểm thi bằng nhau sẽ xét tiêu chí thời gian hoàn thành phần thi. Thí sinh nào có thời gian hoàn thành phần thi nhanh hơn sẽ được xếp thứ hạng cao hơn.
- Kết quả sẽ được công bố trên http://thiphapluattructuyen.com

IV. Cơ cấu giải thưởng
Mỗi đợt thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải như sau:
1. Giải cá nhân:
+ 01 giải Nhất, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồngvà Giấy chứng nhận
+ 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồngvà Giấy chứng nhận
+ 06 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đồng/giảivà Giấy chứng nhận
2. Giải tập thể: Ban tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng tập thể cho các trường có đông thí sinh tham gia thi nhất.
+ 01 giải Nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng và Giấy chứng nhận
+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng/giải và Giấy chứng nhận

V. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập Ban tổ chức cuộc thi gồm: lãnh đạo Sở GDĐT làm Trưởng ban tổ chức, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của Sở GDĐT và mời đại diện của Sở Tư pháp.
2. Giao cho Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên- Pháp chế Sở GDĐT tham mưu phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện.
3. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí của Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2017.
Để tổ chức cuộc thi được thuận lợi, đạt hiệu quả cao và thu hút đông đảo học sinh cấp THPT tham gia trong năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, PTDTNT  tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tạo điều kiện cho học sinh tham gia cuộc thi.

Xem nội dung đầy đủ về kế hoạch tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

thiphapluattructuyen
dk cuu hs

Hội Khuyến học

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Số TK: 4200 20100 4866
Tại ngân hàng NN & PT nông thôn CN QNam
DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ
Năm học 2018 - 2019

- Mang sang từ năm học 2017 - 2018:
57.367.545VNĐ

- Công ty TNHH XD An Dương - Hội An
Ủng hộ số tiền: 20.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Toán
Ủng hộ số tiền: 4.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Lý
Ủng hộ số tiền: 5.800.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Hóa
Ủng hộ số tiền: 5.640.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Anh
Ủng hộ số tiền: 5.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Văn
Ủng hộ số tiền: 7.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Sinh
Ủng hộ số tiền: 6.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Tin
Ủng hộ số tiền: 6.800.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Toán
Ủng hộ số tiền: 400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Hóa
Ủng hộ số tiền: 7.100.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Văn
Ủng hộ số tiền: 3.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Sinh
Ủng hộ số tiền: 500.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Tin
Ủng hộ số tiền: 3.200.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Sử - Địa
Ủng hộ số tiền: 5.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Toán
Ủng hộ số tiền: 6.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Hóa
Ủng hộ số tiền: 1.600.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Anh
Ủng hộ số tiền: 6.600.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Văn
Ủng hộ số tiền: 5.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Sinh
Ủng hộ số tiền: 4.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Tin
Ủng hộ số tiền: 4.800.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Sử - Địa
Ủng hộ số tiền: 3.800.000VNĐ

 

Tổng số tiền ủng hộ 170.607.545 VNĐ

- Danh sách chi tiết cá nhận ủng hộ khuyến học đến ngày 23/01/2019

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 45 động tác công pháp cơ bản cho học sinh THPT


Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 638
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 1694547
Hiện có 29 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phạm Thị Huyền Hóa học Phó Hiệu trưởng 0914 916 196
3 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 01658 087 214
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT  0935 850 866
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 01658 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 01642 886 987
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phạm Hữu Hùng Toán Tổ Trưởng 0905 142 251
2  Diệp Tình Toán Giáo Viên, TKHĐ 0914 153 132
3  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó 0905 662 875
4  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
5  Nguyễn Viết Minh Toán Giáo Viên 0982 727 076
6  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
7  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
8  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
9  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Giáo Viên  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Giáo Viên TB, CT HLHTN 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Tổ Trưởng 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Giáo Viên 0977 701 517 
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phạm Thị Huyền Hóa Phó Hiệu trưởng 0914 916 196
2  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
3  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
4  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
5  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
6  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
7  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
8  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
9 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên thỉnh giảng 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tiếng Anh Giáo Viên 0907 144 531
4  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
5  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
6  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
7  Nguyễn Thanh Liêm Tiếng Anh Giáo Viên, TTrND 0982 881 892
8  Nguyễn Thị Thùy Dương Tiếng Anh Giáo viên thỉnh giảng 0919 799 372
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Trương Văn Quang Ngữ văn Tổ Trưởng 0978 735 249
2  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
3  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0973 183 267
4  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 01669 104 102
5  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ Phó 01223 535 075
7  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Giáo Viên 01687 894 137
8  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
9  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
10  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên thỉnh giảng 01682360603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 01678 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Tổ Trưởng 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Phó 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Giáo Viên 01674 318 521
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 01676 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 01699 358 785
6 Nguyễn Hữu Tài NV Kỹ Thuật 0935 850 866
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Sử Tổ Trưởng

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Sử Tổ Phó 0963 277 631
3  Trần Văn Mười Sử Giáo Viên 0917 986 695
4  Nguyễn Thị Minh Thuận Sử Giáo Viên 01238 990 555
5  Phan Thị Hồng Phước Địa Tổ Phó 01682 394 384
6  Bùi Thanh Sơn Địa Giáo Viên 0905 837 784
7  Phạm Thị Ái Vân Sử Giáo Viên 0906 551 037
8  Nguyễn Thị Diêu Địa Giáo Viên 0983 876 477
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 01676 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phan Hữu Kha Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0978 430 882 

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS