Kế hoạch và thể lệ hội thi giới thiệu sách năm học 2015 - 2016

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015). Khơi dậy lòng đam mê nghiên cứu học tập, hình thành nhu cầu đọc sách và tài liệu, kỹ năng tự tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu... đồng thời tạo sân chơi trí tuệ và đầy hấp dẫn cho học sinh toàn trường. Tuyên truyền, giới thiệu một tác phẩm văn học Việt Nam có giá trị trong đời sống xã hội và trong học đường.


Tin cũ hơn: