Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Từ ngày:26/2/2024 Đến ngày:3/3/2024

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ
Thứ Hai
26/2
- 07 giờ: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN - 07 giờ 45: DẠY HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - 13 giờ 30: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - 14 giờ 00: HỌP LIÊN TICH MỞ RỘNG - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN CHƯƠNG (HIỆU TRƯỞNG)- Cán bộ Quản lý, Giáo viên, Nhân viên, và Học sinh toàn trường. - Liên tịch mở rộng
Thứ Ba
27/2
- 07 giờ: DẠY HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - 13 giờ 30: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI (KHU B) - 13 giờ 30: KHAI MẠC HỘI TẬP HUẤN TRỌNG TÀI - GIẢI THỂ THAO HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 (KHAI MẠC: HỘI TRƯỜNG LỚP; TẬP HUẤN: KHU A) - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN LĨNH (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- Cán bộ Quản lý, Giáo viên, Nhân viên, và Học sinh toàn trường. - Theo Kế hoạch của Sở GDĐT.
Thứ Tư
28/2
- 07 Giờ: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU; - 13 Giờ: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI; - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY LÊ VIẾT HÀ (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- Cán bộ Quản lý, Giáo viên, Nhân viên, và Học sinh toàn trường.
Thứ Năm
29/2
- 07 giờ: DẠY HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - 13 giờ 30: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI - 14 giờ 00: SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN LĨNH (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- Cán bộ Quản lý, Giáo viên, Nhân viên, và Học sinh toàn trường. - Tổ Chuyên môn.
Thứ Sáu
1/3
- 07 Giờ: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU; - 13 Giờ: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI; - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY LÊ VIẾT HÀ (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- Cán bộ Quản lý, Giáo viên, Nhân viên, và Học sinh toàn trường.
Thứ Bảy
2/3
- 07 Giờ: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU; - 13 Giờ: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI; - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN CHƯƠNG (HIỆU TRƯỞNG)- Cán bộ Quản lý, Giáo viên, Nhân viên, và Học sinh toàn trường.
Thứ CN
3/3