Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:30/8/2021 Đến ngày:5/9/2021 Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ
Thứ Hai
30/8
- Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh
Thứ Ba
31/8
- Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh
Thứ Tư
1/9
- Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh
Thứ Năm
2/9
- Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh
Thứ Sáu
3/9
- Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh
Thứ Bảy
4/9
- Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh
CN
5/9
- Khai giảng năm học mới 2021-2022 - Điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh