Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:29/6/2020 Đến ngày:5/7/2020 Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ
Thứ Hai
29/6
- Kiểm tra học kỳ 2 theo lịch Trực lãnh đạo: Thầy Chương
Thứ Ba
30/6
Trực lãnh đạo: Thầy Thiện
Thứ Tư
1/7
- Kiểm tra học kỳ 2 theo lịch Trực lãnh đạo: Thầy Chương
Thứ Năm
2/7
-14h00: Họp Hội đồng sư phạm (Toàn thể CBGV-NV) Trực lãnh đạo: Thầy Thiện
Thứ Sáu
3/7
- Kiểm tra học kỳ 2 theo lịch Trực lãnh đạo: Thầy Chương
Thứ Bảy
4/7
Trực lãnh đạo: Thầy Thiện
CN
5/7