Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:20/5/2024 Đến ngày:26/5/2024 Tuần tới   Tháng tới

  THỨ/NGÀY  

NỘI DUNG

TP.THAM DỰ
Thứ Hai
20/5
- 07 giờ: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN - 07 giờ 50: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN, NĂM HỌC 2024-2025 (CẢ NGÀY) THEO LỊCH PHÂN CÔNG - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN CHƯƠNG (HIỆU TRƯỞNG)- CBQL, GV, NV, và HS toàn trường. - Tổ công tác thi TS 10.
Thứ Ba
21/5
- 07 giờ 00: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN, NĂM HỌC 2024-2025 (CẢ NGÀY) THEO LỊCH PHÂN CÔNG - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN LĨNH (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- CBQL, GV, NV, và HS toàn trường. - Tổ công tác thi TS 10.
Thứ Tư
22/5
- 07 giờ 00: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN, NĂM HỌC 2024-2025 (CẢ NGÀY) THEO LỊCH PHÂN CÔNG - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY LÊ VIẾT HÀ (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- CBQL, GV, NV, và HS toàn trường. - Tổ công tác thi TS 10.
Thứ Năm
23/5
- 07 giờ 00: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN, NĂM HỌC 2024-2025 (CẢ NGÀY) THEO LỊCH PHÂN CÔNG - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY PHAN VĂN LĨNH (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- CBQL, GV, NV, và HS toàn trường. - Tổ công tác thi TS 10.
Thứ Sáu
24/5
- 07 giờ 00: HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU - PHÁT HÀNH VÀ THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN, NĂM HỌC 2024-2025 (CẢ NGÀY) THEO LỊCH PHÂN CÔNG - TRỰC LÃNH ĐẠO: THẦY LÊ VIẾT HÀ (PHÓ HIỆU TRƯỞNG)- CBQL, GV, NV, và HS toàn trường. - Tổ công tác thi TS 10.
Thứ Bảy
25/5
- 06 giờ 30: LẼ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 - CBQL, GV, NV, và HS toàn trường.
CN
26/5