Chi tiết tài liệu:  Đáp án và hướng dẫn chấm môn Tiếng Anh học kỳ I, năm học 2021-2022

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đáp án và hướng dẫn chấm môn Tiếng Anh học kỳ I, năm học 2021-2022
Mô tả:

Đáp án môn Tiếng Anh theo đề sở sẽ cập nhật theo buổi thi theo link đính kèm bên dưới

Tên File:Liên kết đến 1xDTUIF714PR8DsLVYCdcx26uv_s_xIYw?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/drive/folders/1xDTUIF714PR8DsLVYCdcx26uv_s_xIYw?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 24/12/2021 01:05
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:613 Tải xuống
Cập nhật: 24/12/2021 01:07
Trang chủ: