Chi tiết tài liệu:  Đáp án môn Tiếng Anh 10 kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (có điều chỉnh)

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đáp án môn Tiếng Anh 10 kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (có điều chỉnh)
Mô tả:

Đáp án môn Tiếng Anh 10 kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (có điều chỉnh)

THÔNG BÁO
ĐÍNH CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM 2017-2018
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10

    Do sai sót kĩ thuật trong quá trình biên soạn nên có một câu sai trong những mã đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 10, cụ thể như sau:
    Mã 503: Câu 12; Mã đề 506: Câu 11; Mã đề 509: Câu 12; Mã đề 512: Câu 12; Mã đề 515: Câu 11; Mã đề 518: Câu 11; Mã đề 521: Câu 12; Mã đề 524: Câu 12.
    Tổ ra đề môn tiếng Anh lớp 10 của Sở GDĐT đề nghị các đơn vị điều chỉnh hướng dẫn chấm (đã gửi) như sau: Đối với các câu trong các mã đề nêu trên, giám khảo cho điểm tối đa - không căn cứ vào trả lời của học sinh.
    Kính mong các đơn vị chia sẻ và sớm thông báo đến các tổ chấm.
    Trân trọng!

Tên File:Liên kết đến view?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/file/d/1optNsmp5EhnbmWf1XqL2H4CXXWx6fAey/view?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 05/01/2018 01:14
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:1410 Tải xuống
Cập nhật: 05/01/2018 02:52
Trang chủ: