Chi tiết tài liệu:  Đáp án thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử_Lần 2

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Đáp án thi thử THPT quốc gia môn Lịch sử_Lần 2
Mô tả:

Đối với môn Lịch sử mã đề SU19, do lỗi của bộ phận sao in đã để nhầm trang 2 và trang 3 của mã đề SU 15 ( từ phương án D của câu 9 đến phần dẫn câu 31) ở ở một số Ban coi thi. Vì vậy hướng giải quyết đối với bài thi môn Lịch sử có mã đề SU 19 như sau:

1. Trường hợp không bị lỗi ở trang 2, 3 thì chấm theo đáp án gốc.

2. Trường hợp bị lỗi ở trang 2, 3 thì chấm theo đáp án đã chỉnh sửa:

Nội dung đã có ở file đính kèm

Tên File:Liên kết đến view?usp=sharing
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:com/file/d/0BzxRV3Fd-JUQNDRTR2dpY2RpTWM/view?usp=sharing (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 15/04/2017 08:28
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:1858 Tải xuống
Cập nhật: 15/04/2017 08:29
Trang chủ: