Chi tiết tài liệu:  Hướng dẫn chấm đề khảo sát học sinh lớp 12 mộn tiếng Anh năm học 2015 - 2016

Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu:Hướng dẫn chấm đề khảo sát học sinh lớp 12 mộn tiếng Anh năm học 2015 - 2016
Mô tả:

Hướng dẫn chấm đề khảo sát học sinh lớp 12 mộn tiếng Anh năm học 2015 - 2016 có điều chỉnh đáp án. Do nhầm lẫn nên bộ phận ra đề thi xin điều chỉnh đáp án câu 14 trong đề mã 135 thành B. Tương tự ở mã đề 280, câu 11 thành D; mã đề 357 câu 6 thành B và mã 480, câu 7 thành A.

Tên File:Liên kết đến 51729_HDC+de+Anh_15_16.pdf
Kích thước File: Không rõ
Kiểu File:pdf (Kiểu Mime: : link)
Người gửi:quantri
Gửi ngày 19/04/2016 11:30
Nhóm được phép:Tất cả mọi người
Quản lý:Soạn giả - Editor
Tải xuống:1218 Tải xuống
Cập nhật: 21/04/2016 02:05
Trang chủ: