Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoKế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020

Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020

- Thực hiện Công văn số 1381/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

- Thực hiện Công văn số 641/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học học kỳ II năm học 2019-2020;

- Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm;
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của CV số 887/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 06 năm 2020 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc tổ chức kiểm tra học kỳ II cấp THPT năm học 2019 – 2020;

Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra HKII năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Kế hoạch ôn tập
Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức- kĩ năng. Nội dung kiểm tra theo từng môn thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Tổ/nhóm chuyên môn thông báo đến các tổ viên rà soát lại tiến độ chương trình theo đúng hướng dẫn nội dung giảm tải của Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD-ĐT và báo cáo lại cho BGH để có kế hoạch giảng dạy bù nhằm đảm bảo đủ nội dung chương trình kiểm tra học kỳ II.
- Tổ/nhóm chuyên môn tổ chức cho GV chủ động, phối hợp ôn tập sát chương trình cho học sinh, yêu cầu kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh.

2. Kế hoạch kiểm tra
2.1. Thời gian kiểm tra
- Các môn: Công nghệ; Thể dục; Giáo dục Quốc phòng; Tin học được tổ chức kiểm tra theo đơn vị lớp và theo TKB từ 22 đến 26 tháng 6 năm 2020 (GVBM linh hoạt sắp xếp thời gian kiểm tra theo lịch của trường và giới hạn CT cho HS ôn tập, tiếp tục hoàn thành chương trình sau khi kiểm tra HK).
- Các môn còn lại: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, GDCD của 3 khối lớp được tổ chức kiểm tra từ ngày 27/06/2020 đến 08/07/2020.
( Lưu ý: GVBM hoàn thành các cột điểm kiểm tra trước ngày 20/06/2020)

2.2. Cách thức kiểm tra
- Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Ngoại ngữ, GDCD khối 10, 11, 12 được kiểm tra chung toàn trường. Học sinh từng khối sẽ được xáo đều, chia SBD theo thứ tự Alphabet, mỗi khối được phân 11-12 phòng kiểm tra.

2.3. Hình thức đề kiểm tra   
2.3.1. Đối với khối lớp 12:
Đề kiểm tra Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn. Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD), tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm. Các môn còn lại theo hình thức được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và được hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn và theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh.
Toàn thể HS khối 12 kiểm tra theo đề chung của Sở GD&ĐT (kể cả môn chuyên).

2.3.2. Đối với khối lớp 10, 11:
Đề kiểm tra Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn. Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD) theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó 50% trắc nghiệm và 50% tự luận. Môn Tiếng Anh gồm có hai phần trắc nghiệm và viết.
Các môn còn lại theo hình thức được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và được hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn, theo hướng tiếp cận và phát huy năng lực của học sinh.
Đối với các lớp chuyên: Môn chuyên các Tổ CM ra đề phù hợp với đối tượng HS chuyên.

2.4. Cấu trúc đề kiểm tra
- Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ: nhận biết (50%), thông hiểu (30%), vận dụng và vận dụng cao (20%, trong đó VDC từ 5% đến 10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.
- Nội dung đề kiểm tra học kỳ ở tất cả các khối lớp không có phần riêng, chỉ có phần chung theo chương trình SGK chuẩn và không có các nội dung trong phần đã được điều chỉnh, giảm tải theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GD-ĐT.
- Đối với môn thi khối 10, 11: Do đề kiểm tra có hai phần gồm phần trắc nghiệm và viết luận nên học sinh làm bài cả hai phần trắc nghiệm và viết luận trên cùng một tờ giấy.

2.5. Ra đề kiểm tra
- Sở GD-ĐT Quảng Nam chịu trách nhiệm tổ chức ra đề chung cho 9 môn của 3 khối lớp 10, 11 và 12 gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Tiếng Anh 7 năm, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học;
- Đối với môn Chuyên khối 10, 11, nhà trường giao cho Tổ/nhóm chuyên môn chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra cho môn chuyên ở các lớp chuyên theo hình thức đã được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, được phê duyệt của hiệu trưởng.
 - Đối với môn tiếng Anh thí điểm ở khối 10 và 11 (chương trình 10 năm), Tổ Tiếng Anh của trường ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của trường, nội dung kiểm tra theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT ở mục III.2 (kiểm tra 4 kỹ năng và từ vựng, ngữ pháp). Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ lên kế hoạch cụ thể báo BGH, phân công GV ra đề, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra.
- Quy định về hình thức của đề kiểm tra:
+ Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; bề rộng lề của trang: lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm; lề trái 2,5 cm; lề phải 2 cm.; khoảng cách dòng Multiple 1,15.
+ Nếu đề có từ 02 trang trở lên, thầy cô phải đánh số trang ở góc phải, bên dưới theo hình thức: trang 1/2, nếu đề có 2 trang.
Lưu ý: Tùy theo đề, thầy cô có thể linh hoạt điều chỉnh sao cho vừa đầy trang.
+ Hình thức tiêu đề của của đề thi phải thống nhất theo form sau:

form-de-kiem-tra

2.6. Lịch kiểm tra chung toàn trường (Căn cứ theo lịch KT của Sở GD)

lich-kthk2-19-20

3. Phân công nhiệm vụ
3.1. Trách nhiệm của BGH
- Quán triệt sâu sắc trong CBGVNV và HS về mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong HKII năm học 2019-2020.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ II, triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể CBGVNV và HS.
- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm tra HKII đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra HKII năm học 2019-2020. Phân công nhiệm vụ cho các TTCM, TKHĐ, Thanh tra nhân dân trường học, Công đoàn, Giáo vụ trực tiếp tham gia vào quá trình điều hành và tổ chức kiểm tra.

3.2. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn
- Kết hợp với Ban chỉ đạo, Thư ký Hội đồng kiểm tra nhà trường làm nhiệm vụ phân đề kiểm tra đến tận phòng vào các buổi kiểm tra có môn của tổ mình.
- Cùng với BGH theo dõi, giám sát tình hình diễn biến của các buổi kiểm tra theo lịch phân công.
3.3. Trách nhiệm của Thư ký Hội đồng
- Trực tiếp tham gia vào các buổi kiểm tra. Cùng với Ban chỉ đạo phân công giáo viên coi kiểm tra hàng buổi.
- Lưu biên bản và báo cáo cho BGH về diễn biến của kỳ kiểm tra. Đề xuất các biện pháp xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra trong quá trình kiểm tra.

3.4. Trách nhiệm của Giáo vụ
- Tiến hành xáo trộn toàn bộ học sinh theo từng khối lớp, lên phương án phân phòng kiểm tra, đánh số thứ tự, số báo danh học sinh theo thứ tự Alphabet.
- Lập sổ theo dõi, biên bản bàn giao, nhật ký quá trình kiểm tra. Lập các biên bản rời về các trường hợp vi phạm quy chế kiểm tra.
- Nhận đề kiểm tra từ Sở GD-ĐT Quảng Nam.

3.5. Trách nhiệm của Thanh tra nhân dân trường học, Công đoàn
- Trực tiếp tham gia giám sát quá trình sao in đề, bảo mật đề và phân phối đề về cho các phòng kiểm tra hàng buổi.
- Giám sát quá trình tổ chức kiểm tra; cùng với Ban chỉ đạo kiểm tra nhắc nhở, động viên, chấn chỉnh giáo viên coi kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ của mình.

3.6. Trách nhiệm của Giáo viên
- Tham gia coi kiểm tra đầy đủ theo sự phân công của BGH. Đi coi kiểm tra đúng giờ, thu bài đầy đủ.
- Nghiêm túc thực hiện chức trách của giáo viên trong quá trình coi kiểm tra, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng.
- Nghiêm túc thực hiện đúng quy chế trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- BGH phê duyệt Kế hoạch và triển khai cụ thể đến các bộ phận, từng thành viên trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường để phối hợp thực hiện.
- Các Tổ trưởng CM, GVCN, GVBM, Giáo vụ, TKHĐ, Thanh tra nhân dân quán triệt sâu sắc tinh thần, nội dung kế hoạch này; nghiêm túc thực hiện và hoàn thành các phần việc được phân công theo đúng thời gian quy định.
- Từ nay đến 20/6: các GV cố gắng hoàn thành chương trình học, dành thời gian từ 22/6 đến 26/6 ôn tập kiểm tra HKII (TTCM có kế hoạch báo cáo BGH).
- Từ ngày 22/6 – 26/6/2020: Tổ chức kiểm tra HKII đối với các môn Tin, Công nghệ, TD và GDQP của 3 khối; tổ chức kiểm tra HKII các môn chuyên của khối 10, 11.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra Học kỳ II năm học 2019- 2020 của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, BGH đề nghị các TTCM, trưởng bộ môn, các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu thông tin kịp thời BGH để được giải quyết./.

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 11/KH-KTHKII NBK của Trường

Công văn số 887/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Quảng Nam


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

elearning vnedu

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Liên kết

banner hcm

Thống kê

Các thành viên : 3
Nội dung : 1224
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 4841969
Hiện có 76 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng (PT Chuyên Môn) 0905 549 322
3 Lê Viết Hà Ngoại ngữ Phó Hiệu trưởng (PT CSVC-NGLL) 0905 231 161
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
1  Lê Tấn Hùng QTV Hệ thống hạng III (Tổ trưởng) 0935 000 411
2  Nguyễn Văn Chương Nhân viên Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Nhân viên Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Văn Tập   Nhân viên Bảo vệ   0944 869 261
5  Lê Kim Thoa Nhân viên Giáo vụ 
0968 490 234
6  Ngô Thị Nguyên Sa Nhân viên Giáo vụ  0946 295 023
7  Nguyễn Thị Trang  Nhân viên Thư Viện  (Tổ Phó) 0358 579 296
8  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Nhân viên Thư Viện  0935 056 786
9  Nguyễn Thị Thuỷ Nhân viên Kế toán 0979 196 480
10  Nguyễn Thị Thúy  Nhân viên Văn Thư - Thủ Quỹ  0985 755 421 
11  Phạm Thị Hà Nhân viên Văn Thư Lưu trữ 0363 456 274
12  Phạm Thị Phương Tùng Nhân viên Phục Vụ 0919 764 564
13  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Nhân viên Y Tế 0981 577 127
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2 Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3 Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4 Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5 Lê Thị Thương Toán

CT Công đoàn cơ sở - Giáo Viên

0915 050 895
6 Trương Trần Tấn Phước Toán Giáo Viên 0969043321
7 Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8 Bùi Xuân Toàn Toán Giáo Viên 0985477797
9 Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845

 

 

STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ trưởng CM  0913 832 400
2 Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3 Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
4 Trương Ngọc Điểu Vật lý

Thư ký Hội đồng - Giáo Viên

0977 701 517
5 Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
6 Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
7 Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên 0964367695
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ trưởng CM 0903 541 873
2 Vũ Thị Linh Hóa Tổ phó CM  0937 879 103
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4 Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
5 Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6 Nguyễn Văn Kỳ Hóa Phó CT Công đoàn CS - Giáo Viên 0914 076 318 
7 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng CM 0905 055 929
2 Lê Viết Hà Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng 0905 231 161
3 Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Tổ Phó CM 0905 540 418
4 Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
5 Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
6 Ngô Thị Thanh Châu Tiếng Anh Giáo Viên 0382117507
7 Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
8 Đỗ Nguyễn Tường Linh Tiếng Anh Giáo viên 0763 155 625
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2 Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng CM 0773 535 075
3 Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó CM 0387 894 137
4 Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
5 Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6 Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
7 Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
8 Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng CM 0974 233 288
2 Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó CM 0914 340 154
3 Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4 Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5 Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo viên 0378 909 080 
6 Huỳnh Thị Hiền  Sinh Học Giáo viên 0943 121 459 
7 Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng CM 0914 118 731
2 Phan Văn Lĩnh  Tin Học Phó Hiệu Trưởng 0905 549 322
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ trưởng CM 0963 277 631
2 Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
3 Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
4 Dương Văn Hậu Lịch sử Giáo viên 0856 041 059
5 Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Thị Hồng Phước Lịch sử Tổ Trưởng CM

0382 394 384

2 Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên 0905 837 784
3 Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
4 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
5 Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Bí thư Đoàn trường - Giáo viên 0366 546 221
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng CM 0943 733 997
2 Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó CM  0905 159 522
3 Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0376 864 747
4 Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0919 437 625
5 Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097