Giới thiệu về tổ toán

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỐ TOÁN

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 142 251
- Địa chỉ:18 Thoại Ngọc Hầu - Tam Kỳ - QNam
TT Hình ảnh Thông tin Ghi chú
1
alt
- Họ tên: Võ Tiến
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Toán
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 088 529
- Địa chỉ: Châu Thượng Văn - Tam Kỳ - QNam
2
nguyen-thi-bich-xuan
- Họ tên: Nguyễn Thị Bích Xuân
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Toán
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 504 753
- Địa chỉ: KP5 - An Sơn - Tam Kỳ - QNam
3
diep-tinh
- Họ tên: Diệp Tình
- Chức vụ: Tổ trưởng CM
- Chuyên môn: Toán
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 05103 810 658 – 09.14.15.31.32
- Địa chỉ: 36 Lê Đình Thám – TP. Tam Kỳ - QNam
4
nguyen-thanh-thien
- Họ tên: Nguyễn Thanh Thiên
- Chức vụ: Tổ phó CM
- Chuyên môn: Toán
- E-mail:
- SĐT: 0905 662 875
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
5
nguyen-viet-minh
- Họ tên: Nguyễn Viết Minh
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Toán
- E-mail:
- SĐT: 0982 727 076
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
6
le-thi-thuong
- Họ tên: Lê Thị Thương
- Chức vụ: Giáo viên, Phó CTCĐ
- Chuyên môn: Toán
- E-mail:
- SĐT: 0915 050 895
- Địa chỉ: Tam Kỳ - Quảng Nam
7
van-phu-quoc
- Họ tên: Văn Phú Quốc
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Toán
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0934 825 925
- Địa chỉ: Tam An - Phú Ninh - Quảng Nam
8
no avatar
- Họ tên: Lê Đình Nhật
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Toán
- E-mail:
- SĐT: 0932 599 739
- Địa chỉ: Quảng Nam