Thông tin tổ thể dục-quốc phòng

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG

STT Hình ảnh Thông tin Ghi chú
1 alt - Họ tên: Võ Quốc Châu
- Chức vụ: Tổ trưởng
- Chuyên môn: Thể dục
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0943 733 997
- Địa chỉ: 393 Phan Chu Trinh - Tam Kỳ - QNam
2 alt - Họ tên: Châu Văn Thọ
- Chức vụ: Giáo viên - Bí thư Đoàn trường
- Chuyên môn: Thể dục
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0919 437 625
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
3 alt - Họ tên: Nguyễn Xuân Tùng
- Chức vụ: Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn trường
- Chuyên môn: Thể dục
- E-mail:
- Điện thoại: 01676 864 747
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
4 alt - Họ tên: Huỳnh Đức Tỉnh
- Chức vụ: Tổ Phó CM
- Chuyên môn: Thể dục
- E-mail:
- Điện thoại: 0905 159 522
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
5 alt - Họ tên: Phan Hữu Kha
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Thể dục
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0978 430 882
- Địa chỉ: 51 Đinh Núp - Hòa Thuận - Tam Kỳ - QNam