Thông tin tổ ngữ văn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0983 987 347
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
STT Hình ảnh Thông tin Ghi chú
1 truong van quang - Họ tên: Trương Văn Quang
- Chức vụ: Tổ Trưởng
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail:
- Điện thoại: 0978 735 249
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
2 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Trúc Đào
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail:
- Điện thoại: 0973 183 267
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
3 nguyen-loi - Họ tên: Nguyễn Lợi
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 01669 104 102
- Địa chỉ: 34 Nguyễn Đình Chiểu - Tam Kỳ - QNam
4 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hiền
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail:
- Điện thoại: 0905 083 378
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
5 alt - Họ tên: Ngô Thị Minh Thủy
- Chức vụ: Tổ phó CM
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail:
- Điện thoại: 01223 535 075
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
6 alt - Họ tên: Đoàn Thị Hồng
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail:
- Điện thoại: 01687 894 137
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
7 nguyen-tan-ai - Họ tên: Nguyễn Tấn Ái
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0935 429 418
- Địa chỉ: Quế Sơn - QNam
9 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail:
- Điện thoại: 0935 881 252
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
9 alt - Họ tên: Phan Văn Chương
- Chức vụ: Hiệu trưởng
- Chuyên môn: SP Ngữ văn
- E-mail:
- Điện thoại: 0905 771 735
- Địa chỉ: Thăng Bình - QNam