Ban giám hiệu

THÔNG TIN VỀ BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0914916196
- Địa chỉ: TP. Tam Kỳ - QNam
TT
Hình ảnh
Thông tin
Ghi chú
1
pvc
- Họ tên: Phan Văn Chương
- Chức vụ: Hiệu trưởng
- Chuyên môn: Ngữ văn
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 771 735
- Địa chỉ: Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
2
dinh-gia-thien
- Họ tên: Đinh Gia Thiện
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
- Chuyên môn: Hóa học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 201 210
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam