Tài liệu tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018

Trên cơ sở Kế hoạch số 1806/KH-SGDĐT ngày 30/11/2018 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc Tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018;

 

Luật Tố cáo 2018

Tài liệu của Thanh tra Chính phủ giới thiệu về Luật Tố cáo 2018


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: