Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoHướng dẫn thực hành và lưu ý điều chỉnh ưu tiên - nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐSP - TCSP năm 2018

Hướng dẫn thực hành và lưu ý điều chỉnh ưu tiên - nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH-CĐSP - TCSP năm 2018

  • PDF.InEmail

Thực hiện Công văn số 2656/BGDĐT-GDĐH ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 (có công văn gửi kèm); Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam (GDĐT) hướng dẫn các trường THPT, PTDTNT trực thuộc; trung tâm GDTX tỉnh, các điểm tiếp nhận hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia năm 2018 (gọi chung là Điểm tiếp nhận) và thí sinh thực hiện một số nội dung về điều chỉnh ưu tiên, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018 như sau:

1. Thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT
Từ ngày 13/7 đến ngày 15/7/2018 Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) trực tuyến. Đề nghị các Điểm tiếp nhận thông báo cho thí sinh biết để tham gia; đồng thời, lưu ý đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.
Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 19/7/2018 đến 17 giờ 00 ngày 26/7/2018.
- Địa chỉ (đường link) thực hành cho thí sinh dùng để thực hành (từ ngày 13/7-15/7/2018):
+ Truy cập vào website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
+ Thí sinh sẽ đăng nhập bằng: Số CMND
+ Mật khẩu: là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi.
- Địa chỉ (đường link) thực hành cho Điểm tiếp nhận dùng để đợt thực hành (từ ngày 13/7-15/7/2018):
+ Đăng nhập vào VPN (FortiClient) bằng tài khoản và mật khẩu được cấp.
+ Truy cập vào website: http://quanly.thithptquocgia.edu.vn
+ Tên đăng nhập và mật khẩu: là tài khoản và mật khẩu hiện tại đang sử dụng.
- Tài liệu (gồm file PDF và clip) hướng dẫn thí sinh, Điểm tiếp nhận điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến và bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (file đính kèm) hoặc có thể tải trên Cổng thông tin thi tuyển sinh tại địa chỉ: https://thituyensinh.vn. Đề nghị các điểm tiếp nhận, thí sinh đọc kỹ hướng dẫn và thực hiện đúng quy định, quy trình trong tài liệu hướng dẫn.

 

2. Điều chỉnh sai sót về ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh

Trong thời gian thực hành, Hệ thống cũng sẽ mở để các Điểm tiếp nhận thực hành điều chỉnh các sai sót về ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng cho thí sinh, thí sinh bắt buộc phải khai báo trên phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và nộp tại điểm tiếp nhận (thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến sẽ không điều chỉnh được khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên). Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh, sai sót về khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên trên Hệ thống sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.
Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để Điểm tiếp nhận chính thức điều chỉnh sai sót về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và nguyện vọng ĐKXT cho thí sinh từ ngày 19/7/2018 đến đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2018.

3. Một số lưu ý khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, điều chỉnh ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng
3.1. Đối với các trường THPT, PTDTNT, Trung tâm GDTX tỉnh, Điểm tiếp nhận
- Thông báo cho thí sinh và cán bộ Điểm tiếp nhận biết về thời gian thực hành chạy thử phần mềm và thời gian chính thức thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.
- Nghiên cứu tài liệu của Bộ GDĐT (có các File gửi kèm), hướng dẫn cho thí sinh đọc kỹ hướng dẫn để thực hiện thực hành chạy thử phần mềm điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT giúp thí sinh làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến.
- Các Điểm tiếp nhận, các trường THPT chuẩn bị máy tính có kết nối Internet, cài đặt trình duyệt firefox hoặc Chrome (khuyến cáo không sử dụng trình duyệt cốc cốc,...) và cử cán bộ có mặt thường xuyên trong thời gian thực hành và điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT chính thức để hỗ trợ thí sinh. Cán bộ Điểm tiếp nhận hỗ trợ thí sinh điều chỉnh NV ĐKXT trực tuyến NHƯNG tuyệt đối KHÔNG làm thay cho thí sinh, KHÔNG giữ hộ tài khoản và mật khẩu của thí sinh.
- Hướng dẫn thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển ban đầu khi đăng ký dự thi.
- Hướng dẫn thí sinh có sai sót về ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng cần điều chỉnh thì bắt buộc phải sử dụng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT để điều chỉnh và nộp tại điểm tiếp nhận kèm theo các minh chứng để cán bộ tại Điểm tiếp nhận kiểm tra và nhập lên hệ thống.
- Các Điểm tiếp nhận cập nhật Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh, trong trường hợp thí sinh điều chỉnh tăng số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu thì thu phí đối với số nguyện vọng tăng thêm (cùng mức thu với phí ĐKXT ban đầu). Nếu nội dung đề nghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh không chuẩn xác dẫn đến phần mềm tuyển sinh không chấp nhận thì loại bỏ nguyện vọng có thông tin sai đó. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi thí sinh nộp Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT, Điểm tiếp nhận yêu cầu thí sinh ký xác nhận nội dung điều chỉnh để cập nhật thông tin chính xác của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật, đồng thời thông báo để thí sinh kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trên hệ thống (luôn đảm bảo nội dung điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh được nhập lên hệ thống).
- Hướng dẫn thí sinh khai thông tin trên Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT đúng qui định và đảm bảo chính xác.
3.2. Đối với thí sinh
- Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT 01 lần  trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.
+ Điều chỉnh trực tuyến: yêu cầu thí sinh phải nắm vững qui trình; số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã ĐKXT ban đầu khi đăng ký dự thi (thí sinh tự điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến sẽ không điều chỉnh được khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên).
+ Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT
 Các trường hợp thí sinh bắt buộc phải điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT:
* Thí sinh có sai sót về ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng;
* Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng có số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã ĐKXT ban đầu khi đăng ký dự thi;
* Đối với những thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT nhưng không nắm vững các qui định và qui trình điều chỉnh bằng trực tuyến.

4. Thông tin hỗ trợ tuyển sinh

Thí sinh và Điểm tiếp nhận gặp vướng mắc trong quá trình điều chỉnh NV ĐKXT: liên hệ với hotline 1800 8000 nhánh số 2 để được hỗ trợ.
Số điện thoại, email hỗ trợ cho thí sinh và điểm tiếp nhận:
- Sở GDĐT Quảng Nam hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính từ ngày 13/7/2017 đến ngày 22/8/2018): 0235-3852667; Hỗ trợ qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Bộ GDĐT hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính từ ngày 13/7/2017 đến ngày 22/8/2018): 024-32181385; 024-32181386. Hỗ trợ qua email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .
- Thí sinh và Điểm tiếp nhận thường xuyên vào Cổng thông tin tuyển sinh (https://thituyensinh.vn) để cập nhật các thông tin mới nhất về tuyển sinh:
    Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đề nghị các trường THPT triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ thì các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT (Phòng GDTX-CN) theo số điện thoại 0235. 3852667 hoặc số: 0913. 420472 (Ông Lê Đình Dưỡng) để được giải thích thêm./.

Một số Công văn và phục lục đính kèm

- Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 về hướng dẫn quy chế tuyển sinh

- Công văn 1037/SGDĐT-GDTXCN ngày 11/7/2018 về hướng dẫn thực hành và lưu ý điều chỉnh ưu tiên, nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018

- Phiếu điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức sử dụng bằng phiếu

- Hướng dẫn sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 45 động tác công pháp cơ bản cho học sinh THPT


Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 676
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 1907272
Hiện có 33 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phạm Thị Huyền Hóa học Phó Hiệu trưởng 0914 916 196
3 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 01658 087 214
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT  0935 850 866
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 01658 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 01642 886 987
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phạm Hữu Hùng Toán Tổ Trưởng 0905 142 251
2  Diệp Tình Toán Giáo Viên, TKHĐ 0914 153 132
3  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó 0905 662 875
4  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
5  Nguyễn Viết Minh Toán Giáo Viên 0982 727 076
6  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
7  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
8  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
9  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Giáo Viên  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Giáo Viên TB, CT HLHTN 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Tổ Trưởng 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Giáo Viên 0977 701 517 
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phạm Thị Huyền Hóa Phó Hiệu trưởng 0914 916 196
2  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
3  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
4  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
5  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
6  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
7  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
8  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
9 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên thỉnh giảng 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tiếng Anh Giáo Viên 0907 144 531
4  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
5  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
6  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
7  Nguyễn Thanh Liêm Tiếng Anh Giáo Viên, TTrND 0982 881 892
8  Nguyễn Thị Thùy Dương Tiếng Anh Giáo viên thỉnh giảng 0919 799 372
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Trương Văn Quang Ngữ văn Tổ Trưởng 0978 735 249
2  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
3  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0973 183 267
4  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 01669 104 102
5  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ Phó 01223 535 075
7  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Giáo Viên 01687 894 137
8  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
9  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
10  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên thỉnh giảng 01682360603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 01678 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Tổ Trưởng 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Phó 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Giáo Viên 01674 318 521
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 01676 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 01699 358 785
6 Nguyễn Hữu Tài NV Kỹ Thuật 0935 850 866
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Sử Tổ Trưởng

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Sử Tổ Phó 0963 277 631
3  Trần Văn Mười Sử Giáo Viên 0917 986 695
4  Nguyễn Thị Minh Thuận Sử Giáo Viên 01238 990 555
5  Phan Thị Hồng Phước Địa Tổ Phó 01682 394 384
6  Bùi Thanh Sơn Địa Giáo Viên 0905 837 784
7  Phạm Thị Ái Vân Sử Giáo Viên 0906 551 037
8  Nguyễn Thị Diêu Địa Giáo Viên 0983 876 477
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 01676 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phan Hữu Kha Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0978 430 882 

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS