Cuộc thi viết Kể chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 949/SVHTTDL-BQLTĐ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ thông báo cuộc thi viết "Kể chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng". Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong thế hệ trẻ cũng như nhân dân cả nước về những phẩm chất cao đẹp của người Phụ nữ Việt Nam nói chung và những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để cuộc thi viết "Kể chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng" được thành công, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GDĐT, các trường THPT, PTDTNT triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết để tham gia.
Thời gian: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2017 (Gửi đính kèm thể lệ của BTC cuộc thi đến các đơn vị)
Nhận được công văn này, đề nghị Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT, PTDTNT nhanh chóng triển khai thực hiện kịp thời và nghiêm túc.

Xem chi tiết tại công văn 1405 /SGDĐT-CTHSSV-PC của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc tham gia cuộc thi viết "Kể chuyện về Mẹ Việt Nam anh hùng"

Thể lệ cuộc thi.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: