Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoKế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2020-2021

tk bg elearning

Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2020-2021

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông được ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/08/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT.

Thực hiện Công văn số 1502/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 09 năm 2020 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam,
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm;
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Công văn số 2010/SGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020 – 2021 cấp THPT;
 Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra HKI năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Kế hoạch ôn tập
Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức- kĩ năng. Nội dung kiểm tra theo từng môn thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Tổ/nhóm chuyên môn thông báo đến các tổ viên rà soát lại tiến độ chương trình theo đúng Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/08/2020 của Bộ GD-ĐT về việc  hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học THCS, THPT và báo cáo lại cho BGH để có kế hoạch giảng dạy bù nhằm đảm bảo đủ nội dung chương trình kiểm tra học kỳ I.
- Tổ/nhóm chuyên môn tổ chức cho GV chủ động, phối hợp ôn tập theo ma trận cho học sinh, yêu cầu kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh.

2. Kế hoạch kiểm tra
2.1. Thời gian kiểm tra
- Các môn: Công nghệ; Giáo dục thể chất; Giáo dục Quốc phòng; Tin học và Tiếng Pháp được tổ chức kiểm tra theo đơn vị lớp và theo TKB từ 28/12/2020 đến 02/01/2021 (GVBM linh hoạt sắp xếp thời gian kiểm tra theo lịch của trường và giới hạn CT cho HS ôn tập, tiếp tục hoàn thành chương trình sau khi kiểm tra HK).
- Các môn chuyên khối lớp 10, 11 được tổ chức kiểm tra tập trung vào 14h00 thứ Năm ngày 31/12/2020.

- Các môn còn lại: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng anh, GDCD của 3 khối lớp được tổ chức kiểm tra từ ngày 04/01/2021 đến 14/01/2021.
( Lưu ý: GVBM hoàn thành các cột điểm kiểm tra trước ngày 26/12/2020)

2.2. Cách thức kiểm tra
- Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng anh, GDCD khối 10, 11, 12 được kiểm tra chung toàn trường. Học sinh từng khối sẽ được xáo đều, chia SBD theo thứ tự Alphabet, mỗi khối được phân 11-12 phòng kiểm tra.

2.3. Hình thức đề kiểm tra   
2.3.1. Đối với lớp 12:
- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;
- Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân (GDCD), Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan;
- Các môn còn lại theo hình thức đã được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn theo hướng đánh giá năng lực của học sinh.
Toàn thể HS khối 12 kiểm tra theo đề chung của Sở GD&ĐT (kể cả môn chuyên).
2.3.2. Đối với khối lớp 10, 11:
- Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận và có hai phần: đọc hiểu và làm văn;
- Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, trong đó 50% trắc nghiệm khách quan và 50% tự luận;
- Các môn còn lại theo hình thức được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất và được Hiệu trưởng phê duyệt, phù hợp với đặc điểm dạy và học của từng môn, của địa phương và theo hướng đánh giá năng lực của học sinh.

2.4. Cấu trúc đề kiểm tra
- Đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực người học ở cả 4 mức độ nhận biết (50%), thông hiểu (30%), vận dụng (10%), vận dụng cao (10%) đáp ứng yêu cầu cơ bản và nâng cao, đảm bảo phân hóa trình độ học sinh.

2.5. Nội dung kiểm tra
- Nội dung kiểm tra thực hiện theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.
- Nội dung kiểm tra bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng, phân phối chương trình giáo dục phổ thông hiện hành từ tuần thứ 1 đến tuần thứ 15 thực học (không kiểm tra các nội dung giảm tải, nội dung được hướng dẫn không dạy, đọc thêm, không làm, không thực hiện, không yêu cầu, khuyến khích học sinh tự đọc, khuyến khích học sinh tự học, khuyến khích học sinh tự làm, khuyến khích học sinh tự thực hiện; nội dung kiểm tra đính kèm theo Công văn 2010 của Sở GD-ĐT).

2.6. Ra đề kiểm tra
- Phòng GDTrH, Sở GDĐT chịu trách nhiệm tổ chức ra đề chung 9 môn học của 3 khối lớp 10, 11, 12: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD và Tiếng Anh (chương trình 7 năm).
- Các đơn vị chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra đối với các môn học không kiểm tra theo đề chung của Sở. Hình thức kiểm tra phải được tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của đơn vị.
- Riêng đối với môn Tiếng Anh lớp 10, 11 và 12 chương trình 10 năm, các trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch riêng của trường, nội dung kiểm tra theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 1388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở GDĐT ở mục III.2 (kiểm tra 4 kỹ năng và từ vựng, ngữ pháp). Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ lên kế hoạch cụ thể báo BGH, phân công GV ra đề, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra.
- Đối với môn chuyên ở các lớp chuyên khối 10, 11 được tổ chức kiểm tra tập trung vào 14h00 thứ Năm ngày 31/12/2020. Đề và hình thức kiểm tra phải được Tổ/nhóm chuyên môn thống nhất, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Quy định về hình thức của đề kiểm tra:
+ Font chữ Times New Roman; cỡ chữ 13; bề rộng lề của trang: lề trên 1,5 cm; lề dưới 1,5 cm; lề trái 2,5 cm; lề phải 2 cm; khoảng cách dòng Multiple 1,15.
+ Nếu đề có từ 02 trang trở lên, thầy cô phải đánh số trang ở góc phải, bên dưới theo hình thức: trang 1/2, nếu đề có 2 trang.
Lưu ý: Tùy theo đề, thầy cô có thể linh hoạt điều chỉnh sao cho vừa đầy trang.
+ Hình thức tiêu đề của đề Kiểm tra phải thống nhất theo form sau:

form de-kt-hk

- Đối với việc ra đề, sao in đề các môn do nhà trường ra đề: phải thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn qui định về thời gian, nội dung, cấu trúc và tuyệt đối bảo mật đề.
- Về việc chuẩn bị giấy làm bài: chuẩn bị giấy làm bài cho các môn tự luận; đối với các môn kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm của khối 12, chuẩn bị phiếu trả lời trắc nghiệm gồm ít nhất 40 câu; đối với các môn kiểm tra kết hợp hai hình thức trắc nghiệm và tự luận ở khối 10 và 11, chuẩn bị giấy kiểm tra gồm phần trả lời trắc nghiệm có nhiều nhất 25 câu và phần tự luận.

2.7. Lịch kiểm tra chung toàn trường (Căn cứ theo lịch KT của Sở GD)

lich-kt-hk-1-nam-hoc-2020-2021

2.8. Coi kiểm tra
- Ban chỉ đạo có mặt tại điểm kiểm tra trước thời gian phát đề tối thiểu 25 phút, cán bộ coi kiểm tra có mặt tại điểm thi trước thời gian phát đề tối thiểu 15 phút.
- Cán bộ coi kiểm tra do ốm đau đột xuất hoặc muốn thay đổi buổi coi kiểm tra với người khác thì báo cáo trực tiếp về tại Thầy giáo Trương Ngọc Điểu để có hướng xử lý. Những trường hợp vắng coi kiểm tra sẽ được bổ sung coi kiểm tra vào dịp khác để đảm bảo tính công bằng.
- Giáo viên coi kiểm tra đi trễ so với lịch tập trung học sinh từ 10 phút trở lên sẽ bị ghi vào Biên bản của buổi coi kiểm tra đó.
- Nghiêm túc thực hiện đúng quy chế, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc coi kiểm tra; nhắc nhở học sinh chỉ được mang vào phòng kiểm tra các vật dụng làm bài theo quy định; học sinh vi phạm quy chế phải lập biên bản, thu tang vật.
- Thực hiện đúng nghiệp vụ coi kiểm tra, quy trình về phát đề và thu bài kiểm tra, đặc biệt đối với những môn kiểm tra trắc nghiệm.

2.9. Chấm bài kiểm tra
- Tất cả bài kiểm tra phải rọc phách theo phòng thi trước khi giao cho giám khảo.
- Trong chấm bài của HS cần vận dụng đúng biểu điểm chấm, tăng cường trách nhiệm của từng thành viên trong quá trình chấm đảm bảo tính chính xác và công bằng.
- Thống kê kết quả của từng môn, từng khối, từng loại điểm theo mẫu và kịp tiến độ theo quy định thời gian nhập điểm của BGH.

3. Phân công nhiệm vụ
3.1. Trách nhiệm của BGH
- Quán triệt sâu sắc trong CBGVNV và HS về mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong HKI năm học 2020-2021.
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I, triển khai đầy đủ, kịp thời đến toàn thể CBGVNV và HS.
- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác kiểm tra HKI đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra HKI năm học 2020-2021. Phân công nhiệm vụ cho các TTCM, TKHĐ, Thanh tra nhân dân trường học, Công đoàn, Giáo vụ trực tiếp tham gia vào quá trình điều hành và tổ chức kiểm tra.

3.2. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn
- Kết hợp với Ban chỉ đạo, Thư ký Hội đồng kiểm tra nhà trường làm nhiệm vụ phân đề kiểm tra đến tận phòng vào các buổi kiểm tra có môn của tổ mình.
- Tham gia làm Thư ký Hội đồng kiểm tra một số buổi theo lịch phân công trong Kỳ kiểm tra HKI.
- Cùng với BGH theo dõi, giám sát tình hình diễn biến của các buổi kiểm tra theo lịch phân công.
- Nhắc nhở và động viên giáo viên chấm đúng theo đáp án và kịp thời gian để nhập điểm theo quy định của BGH.

3.3. Trách nhiệm của Thư ký Hội đồng
- Trực tiếp tham gia vào một số buổi kiểm tra theo lịch phân công. Cùng với Ban chỉ đạo phân công giáo viên coi kiểm tra hàng buổi.
- Lưu biên bản và báo cáo cho BGH về diễn biến của kỳ kiểm tra. Đề xuất các biện pháp xử lý khi có sự cố bất thường xảy ra trong quá trình kiểm tra.

3.4. Trách nhiệm của Giáo vụ
- Tiến hành xáo trộn toàn bộ học sinh theo từng khối lớp, lên phương án phân phòng kiểm tra, đánh số thứ tự, số báo danh học sinh theo thứ tự Alphabet.
- Lập sổ theo dõi, biên bản bàn giao, nhật ký quá trình kiểm tra. Lập các biên bản rời về các trường hợp vi phạm quy chế kiểm tra.
- Nhận đề kiểm tra từ Sở GD-ĐT Quảng Nam.

3.5. Trách nhiệm của Thanh tra nhân dân trường học, Công đoàn
- Trực tiếp tham gia giám sát quá trình sao in đề, bảo mật đề và phân phối đề về cho các phòng kiểm tra hàng buổi.
- Giám sát quá trình tổ chức kiểm tra; cùng với Ban chỉ đạo kiểm tra nhắc nhở, động viên, chấn chỉnh giáo viên coi kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ của mình.

3.6. Trách nhiệm của Giáo viên
- Tham gia coi kiểm tra đầy đủ theo sự phân công của BGH. Đi coi kiểm tra đúng giờ, thu bài đầy đủ.
- Nghiêm túc thực hiện chức trách của giáo viên trong quá trình coi kiểm tra, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng.
- Nghiêm túc thực hiện đúng quy chế trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- BGH phê duyệt Kế hoạch và triển khai cụ thể đến các bộ phận, từng thành viên trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường để phối hợp thực hiện.
- Các Tổ trưởng CM, GVCN, GVBM, Giáo vụ, TKHĐ, Thanh tra nhân dân quán triệt sâu sắc tinh thần, nội dung kế hoạch này; nghiêm túc thực hiện và hoàn thành các phần việc được phân công theo đúng thời gian quy định.
- Từ nay đến 26/12/2020: các GV cố gắng hoàn thành chương trình học, dành thời gian từ 28/12/2020 đến 02/01/2021 ôn tập kiểm tra HKI (TTCM có kế hoạch báo cáo BGH).
- Từ ngày 28/12/2020 – 02/01/2021: Tổ chức kiểm tra HKI đối với các môn Tin, Công nghệ, Giáo dục thể chất và GDQP, Tiếng Pháp của 3 khối; tổ chức kiểm tra HKI các môn chuyên của khối 10, 11 (vào 14h00 ngày 31/12/2020).
Trên đây là kế hoạch kiểm tra Học kỳ I năm học 2020 - 2021 của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, BGH đề nghị các TTCM, trưởng bộ môn, các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu thông tin kịp thời BGH để được giải quyết./.

Tải nội dung Kế hoạch số: 28/ KHKTHKI-NBK tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tài liệu học tập

Bài giảng môn GDQP của khối 12 bài 3, bài 8

Bài 3: Quân đội và Công an nhân dân Việt NamBài 8: Công tác phòng không nhân dânFont VNI Times nếu máy tính em nào bị lỗi có thể tải font đính kèm tại đâyTải font xuống giải nén ra copy và dán vào đường dẫn như sau: C:\Windows\Fonts
Tháng 4 18, 2020 by Administrator

Tài liệu học tập môn GDQP 11 lần 1

Bài 4: đang cập nhật... Bài 5: Kỹ thuật bắn súng AK Bài 7: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương
Tháng 4 16, 2020 by Administrator
Đọc thêm:

Liên kết

Bảng quảng cáo

Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 997
Liên kết web : 15
Số lần xem bài viết : 3077382
Hiện có 56 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
3 Phan Văn Lĩnh Tin học Phó Hiệu trưởng 0905 549 322
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 0918 822 537
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT 0919 441 810
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 0358 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 0935 056 786
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
12  Trịnh Thị Sen Giáo vụ  0982 636 439
13  Vũ Minh Sương Bảo vệ  0905 492 247
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Diệp Tình Toán Tổ Trưởng CM 0914 153 132
2  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó CM 0905 662 875
3  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
4  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
5  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
6  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
7  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
8  Trần Thị Phương Thảo Toán Giáo viên 0358281845
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Vật lý Tổ Phó CM  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Vật lý Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Công nghệ Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Vật lý Giáo Viên 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Vật lý Tổ Trưởng CM 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Vật lý Giáo Viên 0977 701 517
7  Mai Phước Đạt Vật lý Giáo viên thỉnh giảng 0964 367 695
8  Phạm Thị Mỹ Hảo Vật lý Giáo viên 0932 493 662
9  Đỗ Linh Thắng Vật lý Giáo viên 0338 326 809
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
2  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
3  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
4  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
5  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
6  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
7  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
8 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
4  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
5  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
6  Nguyễn Hoàng Cường Tiếng Anh Giáo viên 0932 128 400
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
2  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0827 368 555
3  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 0369 104 102
4  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
5  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ trưởng 0773 535 075
6  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Tổ phó 0387 894 137
7  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
8  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
9  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên 0382 360 603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 0378 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Giáo viên 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Trưởng 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Tổ phó 0914 340 154
7  Nguyễn Trần Bảo Duy Sinh Học Giáo viên 0373 585 427
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 0376 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó, CTCĐ 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 0399 358 785
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Lịch sử Tổ Trưởng CM

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Lịch sử Tổ Phó CM 0963 277 631
3  Nguyễn Thị Minh Thuận Lịch sử Giáo Viên 0838 990 555
4  Phan Thị Hồng Phước Địa lý Tổ Phó CM 0382 394 384
5  Bùi Thanh Sơn Địa lý Giáo Viên, TKHĐ 0905 837 784
6  Phạm Thị Ái Vân Lịch sử Giáo Viên 0906 551 037
7  Nguyễn Thị Diêu Địa lý Giáo Viên 0983 876 477
8 Trần Thị Thùy Dung Địa lý Giáo viên 0366 508 713
9  Đặng Phú Phong Lịch sử Giáo viên thỉnh giảng 0961 944 019
10  Mai Thị Lệ Huyền Địa lý Giáo viên thỉnh giảng 0366 546 221
11  Bùi Ngọc Bích Thủy GDCD Giáo viên 0702 711 079
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 0376 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phạm Vĩnh Phúc Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên  0905 020 097