Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báo

Thông tin thông báo

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm 2015 - Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • PDF.InEmail

Thực hiện Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; Thông tư số 12/2004/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc sửa đổi, bổ sung điều 23 và điều 24 của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GD-ĐT; Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2015-2016; Công văn số 575/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 05/5/2015 của Sở GD-ĐT Quảng Nam V/v Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2015 - 2016.

Đọc Thêm

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2015 - 2016

  • PDF.InEmail

Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, ban hành theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tu số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ GDĐT;

Căn cứ vào Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc "Phê duyệt Phương án tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016", Sở GDĐT hướng dẫn về công tác tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên tỉnh Quảng Nam năm học 2015 - 2016.

 

Đọc Thêm

Hướng dẫn tuyển thẳng - ưu tiên xét tuyển vào đại học - cao đẳng năm 2015

  • PDF.InEmail

Thực hiện công văn số 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2015 (có bản photocopy gửi kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, các trung tâm GDTX, GDTX-HN và GDTX-HN&DN (sau đây gọi chung là trường) thực hiện công tác thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 như sau:

1. Xem thông tin hướng dẫn tuyển thẳng chi tiết tại đây

2. Công văn 1988/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Khẩn - Thông tin đăng ký của thí sinh tại kỳ thi THPT Quốc gia 2015

  • PDF.InEmail

Hiện nay đã có thông tin truy cập của tất cả thí sinh khối 12 và thí sinh tự do, nay nhà trường thông báo cho tất cả các thí sinh nào chưa nhận mã đăng nhập đề nghị thí sinh tới trường gặp bộ giáo vụ hoặc cán bộ nhâp liệu để nhận. Đề nghị khi đi nhận thí sinh phải đêm theo phiếu số 2 để nhận.( Liên hệ nhận và thay đổi thông tin trong giờ hành chính). Mọi thông tin sai sót phải báo ngay cho nhà trường trước ngày 30/04/2015. Sau ngày 30/04/2015 những sai sót của thí sinh nhà trường không chịu trách nhiệm.

 

Đọc Thêm

Kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm 2014 - 2015

  • PDF.InEmail

Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015 của Sở GD&ĐT Quảng Nam; Kế hoạch nhiệm vụ năm học, NQ Hội nghị CB-VC-LĐ, Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm;
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của CV số 435/ SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Sở GD&ĐT Quảng Nam V/v kiểm tra học kỳ II cấp THPT năm học 2014 - 2015; CV số 472/ SGDĐT-GDTrH ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Sở GD&ĐT Quảng Nam V/v điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ II cấp THPT năm học 2014 - 2015;
Tiếp tục thực hiện thành công đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW), nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; 
BGH Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm triển khai kế hoạch ôn tập và kiểm tra HKII  năm học 2014 - 2015 cụ thể như sau:

 

Đọc Thêm

Kết quả thi thử Tốt nghiệp THPT QG và tuyển sinh ĐH-CĐ

  • PDF.InEmail

Kết quả thi thử Tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015

1. Kết quả thi thử môn Toán

2. Kết quả thi thử môn Vật lý

3. Kết quả thi thử môn Hóa học

4. Kết quả thi thử môn Tiếng Anh

5. Kết quả thi thử môn Ngữ văn

6. Kết quả thi thử môn Sinh học

7. Kết quả thi thử môn Lịch sử

8. Kết quả thi thử môn Địa lý

Chúc các bạn có một kỳ thi đạt kết quả cao! Goodluck!

Hướng dẫn quản lý tiền thu phí kỳ thi và phụ lục danh mục mã huyện tỉnh kỳ thi THPT QG và tuyển sinh ĐH - CĐ

  • PDF.InEmail

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh); Sở GD&ĐT gửi đến các đơn vị Công văn số 466/SGDĐT-KHTC, ngày 08/4/2015 về việc hướng dẫn quản lý tiền thu phí dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Hướng dẫn quản lý thu tiền phí thi TN THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐnăm 2015

Phụ lục các mã xã, huyện, tỉnh làm hồ sơ thi TN THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015

Một số thông tư quy chế về thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2015

  • PDF.InEmail

Một số thông tư quy chế chính thức về thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2015

 

Đọc Thêm

Thông báo tuyển sinh quân sự 2015 số 136

  • PDF.InEmail

Để lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, văn hoá và độ tuổi phù hợp vào đào tạo tại các nhà trường trong quân đội, tăng cường nguồn nhân lực cho Quốc phòng và xã hội.

Thu hút được nhiều thanh niên, học sinh có đủ điều kiện về văn hoá, chính trị, đạo đức, sức khoẻ tham gia đăng ký và dự thi vào các học viện, nhà trường trong Quân đội.

Xem thông tin chi tiết về thông báo này tại đây.

thiphapluattructuyen
dk cuu hs

Hội Khuyến học

Số tài khoản ủng hộ Hội khuyến học:
Tên: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Số TK: 4200 20100 4866
Tại ngân hàng NN & PT nông thôn CN QNam
DANH SÁCH TẬP THỂ ỦNG HỘ
Năm học 2018 - 2019

- Mang sang từ năm học 2017 - 2018:
57.367.545VNĐ

- Công ty TNHH XD An Dương - Hội An
Ủng hộ số tiền: 20.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Toán
Ủng hộ số tiền: 4.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Lý
Ủng hộ số tiền: 5.800.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Hóa
Ủng hộ số tiền: 5.640.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Anh
Ủng hộ số tiền: 5.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Văn
Ủng hộ số tiền: 7.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Sinh
Ủng hộ số tiền: 6.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp10 chuyên Tin
Ủng hộ số tiền: 6.800.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Toán
Ủng hộ số tiền: 400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Hóa
Ủng hộ số tiền: 7.100.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Văn
Ủng hộ số tiền: 3.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Sinh
Ủng hộ số tiền: 500.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Tin
Ủng hộ số tiền: 3.200.000VNĐ

- Tập thể PH lớp11 chuyên Sử - Địa
Ủng hộ số tiền: 5.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Toán
Ủng hộ số tiền: 6.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Hóa
Ủng hộ số tiền: 1.600.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Anh
Ủng hộ số tiền: 6.600.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Văn
Ủng hộ số tiền: 5.000.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Sinh
Ủng hộ số tiền: 4.400.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Tin
Ủng hộ số tiền: 4.800.000VNĐ

- Tập thể PH lớp12 chuyên Sử - Địa
Ủng hộ số tiền: 3.800.000VNĐ

 

Tổng số tiền ủng hộ 170.607.545 VNĐ

- Danh sách chi tiết cá nhận ủng hộ khuyến học đến ngày 23/01/2019

Video

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: 45 động tác công pháp cơ bản cho học sinh THPT


Thống kê

Các thành viên : 4
Nội dung : 638
Liên kết web : 16
Số lần xem bài viết : 1694529
Hiện có 48 khách Trực tuyến

Gallery ảnh

Danh bạ điện thoại

STT Họ và Tên Chuyên môn Chức vụ Số ĐT
1 Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu trưởng 0905 771 735
2 Phạm Thị Huyền Hóa học Phó Hiệu trưởng 0914 916 196
3 Đinh Gia Thiện Hóa học Phó Hiệu trưởng 0905 201 210
STT Họ và Tên Chức vụ Số ĐT
1  Võ Hùng Phi Tổ Trưởng HC 0974 5916 79
2  Nguyễn Văn Chương Tổ Phó HC, Bảo Vệ 01658 087 214
3  Trần Công Biểu Bảo Vệ 0935 283 646
4  Nguyễn Thị Thúy Văn Thư - Thủ Quỷ 0985 755 421
5  Nguyễn Hữu Tài  Giáo vụ - NVKT  0935 850 866
6  Nguyễn Thị Trang Thư Viện 01658 579 296
7  Nguyễn Thị Thảo Hiếu Y Tế 0981 577 127
8  Phạm Thị Phương Tùng Phục Vụ 0919 764 564
9  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Thư Viện 01642 886 987
10  Nguyễn Thị Thuỷ Kế toán 0979 196 480
11  Nguyễn Văn Tập  Bảo vệ  0944 869 261
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phạm Hữu Hùng Toán Tổ Trưởng 0905 142 251
2  Diệp Tình Toán Giáo Viên, TKHĐ 0914 153 132
3  Nguyễn Thanh Thiên Toán Tổ Phó 0905 662 875
4  Nguyễn Thị Bích Xuân Toán Giáo Viên 0905 504 753
5  Nguyễn Viết Minh Toán Giáo Viên 0982 727 076
6  Võ Tiến Toán Giáo Viên 0905 088 529
7  Lê Thị Thương Toán Giáo Viên 0915 050 895
8  Văn Phú Quốc Toán Giáo Viên  0934 825 925
9  Lê Đình Nhật Toán Giáo Viên 0932 599 739
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Võ Quốc Á Giáo Viên  0913 832 400
2  Từ Thị Như Phương Giáo Viên 0982 300 311
3  Phan Công Thành Giáo Viên 0976 922 758
4  Nguyễn Văn Quang Giáo Viên TB, CT HLHTN 0903 471 070
5  Giáp Văn Thức Tổ Trưởng 0905 432 203
6  Trương Ngọc Điểu Giáo Viên 0977 701 517 
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Phạm Thị Huyền Hóa Phó Hiệu trưởng 0914 916 196
2  Nguyễn Văn Kỳ Hóa Giáo Viên 0914 076 318
3  Trần Thị Thanh Tùng Hóa Giáo Viên 0935 091 019
4  Nguyễn Thị Mỹ Dung Hóa Giáo Viên 0932 400 801
5  Vũ Thị Linh Hóa Tổ Phó CM 0937 879 103
6  Nguyễn Thị Hồng Mai Hóa Giáo Viên 0905 702 102
7  Hồ Ngọc Quốc Hóa Tổ Trưởng CM 0903 541 873
8  Đinh Gia Thiện Hóa Phó Hiệu trưởng 0905 201 210 
9 Phạm Thị Thanh Tâm Hóa Giáo viên thỉnh giảng 01632 896 218
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Ngọc Ân Tiếng Anh Tổ Trưởng 0905 055 929
2  Nguyễn Phước Hào Tiếng Anh Giáo Viên 0905 540 418
3  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Tiếng Anh Giáo Viên 0907 144 531
4  Phan Nguyễn Hồng Ngân Tiếng Pháp Giáo viên  0905 997 383
5  Trần Thị Lệ Thương Tiếng Anh Giáo Viên 0982 171 074
6  Lê Viết Hà Tiếng Anh Tổ Phó 0905 231 161
7  Nguyễn Thanh Liêm Tiếng Anh Giáo Viên, TTrND 0982 881 892
8  Nguyễn Thị Thùy Dương Tiếng Anh Giáo viên thỉnh giảng 0919 799 372
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Trương Văn Quang Ngữ văn Tổ Trưởng 0978 735 249
2  Phan Văn Chương Ngữ văn Hiệu Trưởng  0905 771 735
3  Nguyễn Thị Trúc Đào Ngữ văn Giáo Viên 0973 183 267
4  Nguyễn Lợi Ngữ văn Giáo Viên 01669 104 102
5  Nguyễn Thị Bích Hiền Ngữ văn Giáo Viên 0905 083 378
6  Ngô Thị Minh Thủy Ngữ văn Tổ Phó 01223 535 075
7  Đoàn Thị Hồng Ngữ văn Giáo Viên 01687 894 137
8  Nguyễn Tấn Ái Ngữ văn Giáo Viên 0935 429 418
9  Nguyễn Thị Thu Thủy Ngữ văn Giáo Viên 0942 534 185
10  Trịnh Thị Hồng Linh Ngữ văn Giáo Viên thỉnh giảng 01682360603
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Đặng Thị Thu Hà Sinh Học Giáo Viên 01678 909 080
2  Huỳnh Thị Hiền Sinh Học Tổ Trưởng 0943 121 459
3  Nguyễn Thị Nương Sinh Học Giáo Viên 0972 540 202
4  Nguyễn Thúy Trâm Sinh Học Giáo Viên TB 0905 825 473
5  Trần Minh Thắng Sinh Học Tổ Phó 0974 233 288
6  Võ Ngọc Bình Sinh Học Giáo Viên 01674 318 521
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1 Nguyễn Văn Như Tin Học Tổ Trưởng 0914 118 731
2 Bùi Khoa Tin Học Giáo Viên 01676 742 622
3 Trương Thị Hằng Tin Học Giáo Viên 0905 374 595
4 Phan Văn Lĩnh Tin Học Tổ Phó 0905 549 322
5 Ôn Quang Hùng Tin Học Giáo Viên 01699 358 785
6 Nguyễn Hữu Tài NV Kỹ Thuật 0935 850 866
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Nguyễn Thành Khoa Sử Tổ Trưởng

0905 673 171

2  Phạm Thị Thanh Thu Sử Tổ Phó 0963 277 631
3  Trần Văn Mười Sử Giáo Viên 0917 986 695
4  Nguyễn Thị Minh Thuận Sử Giáo Viên 01238 990 555
5  Phan Thị Hồng Phước Địa Tổ Phó 01682 394 384
6  Bùi Thanh Sơn Địa Giáo Viên 0905 837 784
7  Phạm Thị Ái Vân Sử Giáo Viên 0906 551 037
8  Nguyễn Thị Diêu Địa Giáo Viên 0983 876 477
STT Họ và Tên Dạy môn Chức vụ Số ĐT
1  Võ Quốc Châu Thể Dục - Quốc phòng Tổ Trưởng 0943 733 997
2  Châu Văn Thọ Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, BT Đoàn 0919 437 625
3  Nguyễn Xuân Tùng Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên, Phó BT Đoàn 01676 864 747
4  Huỳnh Đức Tỉnh Thể Dục - Quốc phòng Tổ Phó 0905 159 522
5  Phan Hữu Kha Thể Dục - Quốc phòng Giáo Viên 0978 430 882 

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS