Đảng bộ Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam được thành lập vào tháng 8 năm 2002, theo Quyết định số 42/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Nam. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Ngày 06 tháng 1 năm 2016 Đảng bộ Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm được thành lập theo Quyết định số 75/QĐ-TU của Thành uỷ Thành phố Tam Kỳ.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG UỶ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

TT Họ và Tên Chức vụ
Điện thoại
1 Ông Lê Nguyên Bảng Bí thư 0905 242 519
2 Ông Phạm Hữu Hùng Phó Bí thư 0905 142 251
3 Ông Phan Văn Chương Đảng uỷ viên 0905 771 735
4 Bà Phạm Thị Huyền Đảng uỷ viên 0914 916 196
5 Ông Nguyễn Thành Khoa Đảng uỷ viên 0905 673 171
6 Ông Trương Văn Quang Đảng uỷ viên 0978 735 249
7 Ông Châu Văn Thọ Đảng uỷ viên 0919 437 625

UỶ BAN KIỂM TRA

TT Họ và Tên Chức vụ
Điện thoại
1 Ông Phạm Hữu Hùng Chủ nhiệm UBKT 0905 142 251
2 Ông Trương Văn Quang Phó Chủ nhiệm UBKT 0978 735 249
3 Ông Nguyễn Thanh Liêm Uỷ viên UBKT 0982 881 892

Đảng bộ Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm gồm 03 Chi bộ trực thuộc:

- Chi bộ 1: (Tổ Văn phòng, Tổ Tin học, Tổ Sinh học, Tổ Thể dục - Quốc phòng) tổng số đảng viên là: 14 đ/v

TT Họ và Tên Chức vụ
Điện thoại
1 Ông Châu Văn Thọ Bí thư 0919 437 625
2 Ông Phan Văn Lĩnh Phó Bí thư 0905 549 322
3 Ông Trần Minh Thắng Uỷ viên 0974 233 288

- Chi bộ 2: (Tổ Ngữ văn, Tổ Sử - Địa - Công dân, Tổ Ngoại ngữ) tổng số đảng viên là: 15 đ/v

TT Họ và Tên Chức vụ
Điện thoại
1 Ông Phan Văn Chương Bí thư 0905 771 735
2 Ông Nguyễn Thành Khoa Phó Bí thư 0905 673 171
3 Ông Lê Viết Hà Uỷ viên 0905 231 161

- Chi bộ 3: (Tổ Toán, Tổ Vật lý, Tổ Hoá học) tổng số đảng viên là: 14 đ/v

TT Họ và Tên Chức vụ
Điện thoại
1 Ông Hồ Ngọc Quốc Bí thư 0903 541 873
2 Ông Trương Ngọc Điểu Phó Bí thư 0977 701 517
3 Ông Nguyễn Viết Minh Uỷ viên 0982 727 076

Tin mới hơn: