Thông tin tổ văn phòng

DANH SÁCH GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

STT Hình ảnh Thông tin Ghi chú
1 vo-hung-phi - Họ tên: Võ Hùng Phi
- Chức vụ: Tổ trưởng VP, Quản trị mạng
- Chuyên môn: Cử nhân CNTT
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0974 5916 79
- Địa chỉ: Núi Thành - QNam
2 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Phi
- Chức vụ: Kế toán
- Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0988 617 436
- Địa chỉ: 15 Trần Đình Tri - Tam Kỳ - QNam
3 alt - Họ tên: Nguyễn Văn Chương
- Chức vụ: Bảo Vệ
- Chuyên môn:
- E-mail:
- Điện thoại: 0918 822 537
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
4 alt - Họ tên: Trần Công Biểu
- Chức vụ: Bảo Vệ
- Chuyên môn:
- E-mail:
- Điện thoại: 0935 283 646
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
5 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Thúy
- Chức vụ: Văn Thư - Thủ Quỷ
- Chuyên môn:
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0985755421
- Địa chỉ: 231 Phan Bội Châu - Tam Kỳ - QNam
6 alt - Họ tên: Nguyễn Hữu Tài
- Chức vụ: Giáo vụ, Kỹ thuật
- Chuyên môn: Cử nhân CNTT
- E-mail
- Điện thoại
- Địa chỉ: Duy Xuyên - QNam
7 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Trang
- Chức vụ: NV Thư viện
- Chuyên môn: Thư viện
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 01658 579 296
- Địa chỉ: Hòa Thuận - Tam Kỳ - QNam
8 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Thảo Hiếu
- Chức vụ: NV Y tế
- Chuyên môn:
- E-mail:
- Điện thoại: 01683 741 951
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
9 alt - Họ tên: Phạm Thị Phương Tùng
- Chức vụ: NV Phục vụ
- Chuyên môn:
- E-mail:
- Điện thoại:
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
10 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
- Chức vụ: NV Thư viện
- Chuyên môn:
- E-mail:
- Điện thoại: 01642 886 987
- Địa chỉ: Phú Ninh - QNam
11 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Thuỷ
- Chức vụ: NV Giáo vụ
- Chuyên môn:
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0979 196 480
- Địa chỉ: KP 6 P. An Xuân - Tam Kỳ - QNam
12 alt - Họ tên: Nguyễn Văn Tập
- Chức vụ: NV Bảo vệ
- Chuyên môn:
- E-mail:
- Điện thoại:
- Địa chỉ: An Mỹ - Tam Kỳ - QNam