Thông tin về tổ tin học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TIN HỌC

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0903 535 217
- Địa chỉ: TT. Hà Lam - Thăng Bình - QNam
TT
Hình ảnh
Thông tin
Ghi chú
01
alt
- Họ tên: Nguyễn Văn Như
- Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
- Chuyên môn: Tin học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0914 118 731
- Địa chỉ: Khu Phố Mới Tân Thạnh - TP.Tam Kỳ - QNam
02
alt
- Họ tên: Phan Văn Lĩnh
- Chức vụ: Tổ phó CM
- Chuyên môn: Tin học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 549 322
- Địa chỉ: Khối 3 - TT. Núi Thành - QNam
03
bui-khoa
- Họ tên:Bùi Khoa
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Tin học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 01212 625 442
- Địa chỉ: 209 - Ông Ích Khiêm - Tam Kỳ - QNam
04
alt
- Họ tên: Trương Thị Hằng
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Tin học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 374 595
- Địa chỉ: 35 - Phan Đình Phùng -Tam Kỳ - QNam
05
alt
- Họ tên: Ôn Quang Hùng
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Tin học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 088 529
- Địa chỉ: