Thông tin tổ sinh học

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SINH HỌC

STT Hình ảnh Thông tin Ghi chú
1 dang-thi-thu-ha - Họ tên: Đặng Thị Thu Hà
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Sinh học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 01678 909 080
- Địa chỉ: KDC Phan Bội Châu - P.Hòa Thuận - Tam Kỳ - QNam
2 alt - Họ tên: Huỳnh Thị Hiền
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Sinh học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0943 121 459
- Địa chỉ: Trưng Nữ Vương - Tam Kỳ - QNam
3 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Nương
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Sinh học
- E-mail:
- Điện thoại: 0972 540 202
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
4 alt - Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Trâm
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Sinh học
- E-mail:
- Điện thoại: 0905 825 473
- Địa chỉ: Tam Ngọc - Tam Kỳ - QNam
5 alt - Họ tên: Trần Minh Thắng
- Chức vụ: Tổ trưởng
- Chuyên môn: Sinh học
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0974 233 288
- Địa chỉ: Binh An - Thăng Bình - QNam
6 no avatar - Họ tên: Võ Ngọc Bình
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Sinh học
- E-mail
- Điện thoại: 0905 401 135
- Địa chỉ: Núi Thành - QNam