Thông tin về tổ Sử - Địa - Công dân

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - CÔNG DÂN

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0935 091 080
- Địa chỉ: 17 Nguyễn Du - Tam Kỳ - QNam
TT Hình ảnh Thông tin Ghi chú
1
nguyen-thanh-khoa
- Họ tên: Nguyễn Thành Khoa
- Chức vụ: Tổ trưởng CM
- Chuyên môn: Lịch sử
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 673 171
- Địa chỉ: Mỹ Thạch Trung - Hòa Thuận - Tam Kỳ - QNam
2
alt
- Họ tên:Phạm Thị Thanh Thu
- Chức vụ: Tổ phó CM
- Chuyên môn: Lịch sử
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0166 991 1227
- Địa chỉ: Tam Thành - Phú Ninh - QNam
3
alt
- Họ tên: Trần Văn Mười
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Lịch sử
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0906 443 492
- Địa chỉ: 30 Nguyễn Duy Hiệu - Tam Kỳ - QNam
4
alt
- Họ tên:Nguyễn Thị Minh Thuận
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Lịch sử
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 01238 990 555
- Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh - Tam Kỳ - QNam
5
alt
- Họ tên:Phan Thị Hồng Phước
- Chức vụ: Tổ phó CM
- Chuyên môn: Địa lý
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 01682 394 384
- Địa chỉ: 66 Đặng Văn Ngữ - Tam Kỳ - QNam
6
alt
- Họ tên: Bùi Thanh Sơn
- Chức vụ: Giáo viên, TKHĐ
- Chuyên môn: Địa lý
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0905 837 784
- Địa chỉ: Đồng Nghệ - Tam Ngọc - Tam Kỳ - QNam
7
alt
- Họ tên: Phạm Thị Ái Vân
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Lịch sử
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- SĐT: 0906 551 037
- Địa chỉ: Tam Xuân 2 - Núi Thành - Quảng Nam
8
no avatar
- Họ tên: Nguyễn Thị Diêu
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: Địa lý
- E-mail:
- SĐT: 0983 876 477
- Địa chỉ: Quảng Nam