Thông tin tổ vật lý

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VẬT LÝ

STT Hình ảnh Thông tin Ghi chú
1 alt - Họ tên: Nguyễn Văn Quang
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Vật lý
- E-mail:
- Điện thoại: 0903 471 070
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
2 tu-thi-nhu-phuong - Họ tên: Từ Thị Như Phương
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Vật lý
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0982 300 311
- Địa chỉ: KP11 - An Mỹ - Tam Kỳ - QNam
3 alt - Họ tên: Phan Công Thành
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Vật lý
- E-mail:
- Điện thoại: 0976 922 758
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
4 alt - Họ tên: Võ Quốc Á
- Chức vụ: Tổ phó CM
- Chuyên môn: SP Vật lý
- E-mail:
- Điện thoại: 0913 832 400
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
5 alt - Họ tên: Giáp Văn Thức
- Chức vụ: Tổ trưởng CM
- Chuyên môn: SP Vật lý
- E-mail:
- Điện thoại:
- Địa chỉ: Tam Kỳ - QNam
6 truong-ngoc-dieu - Họ tên: Trương Ngọc Điểu
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Vật lý
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0977 701 517
- Địa chỉ: P. An Sơn - Tam Kỳ - QNam