Thông tin tổ hóa

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HÓA

STT Hình ảnh Thông tin Ghi chú
1 alt - Họ tên: Hồ Ngọc Quốc
- Chức vụ: Tổ trưởng CM
- Chuyên môn: SP Hóa
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0917 180 981
- Địa chỉ: - Tam Kỳ - QNam
2 alt - Họ tên: Vũ Thị Linh
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Hóa
- E-mail:
- Điện thoại: 0937 879 103
- Địa chỉ: - Tam Kỳ - QNam
3 alt - Họ tên: Phạm Thị Huyền
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
- Chuyên môn: SP Hóa
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0914 916 196
- Địa chỉ: An Sơn - Tam Kỳ - QNam
4 nguyen-van-ky - Họ tên: Nguyễn Văn Kỳ
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Hóa
- E-mail:
- Điện thoại: 0914 076 318
- Địa chỉ: - Tam Kỳ - QNam
5 alt - Họ tên: Trần Thị Thanh Tùng
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Hóa
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0935 091 019
- Địa chỉ: 30 Lê Đình Dương - Tam Kỳ - QNam
6 nguyen-thi-my-dung-hoa - Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Dung
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Hóa
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0932 400 801
- Địa chỉ: - Tam Kỳ - QNam
7 nguyen-thi-hong-mai - Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Mai
- Chức vụ: Giáo viên
- Chuyên môn: SP Hóa
- E-mail:
- Điện thoại: 0905 702 102
- Địa chỉ: Huỳnh Thúc Kháng - Núi Thành - QNam
8 dinh-gia-thien - Họ tên: Đinh Gia Thiện
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
- Chuyên môn: SP Hóa
- E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- Điện thoại: 0905 201 210
- Địa chỉ: 23 Nguyễn Phan Vinh - An Sơn - Tam Kỳ - QNam